Unikt SSP samarbejdsmøde
ssp.jpg
Der var massiv opbakning til mødet i Mørkhøj. Foto: Privat.
Gårdmænd, pædagoger, pensionister, politi og gademedarbejdere mødtes i Mørkhøj

Der var en rigtig god stemning da ungdomsklubben Torvegaard i Mørkhøj fredag den. 9.1.15 afholdt møde med nogle af de nye samarbejdspartnere på ungeområdet. Målet for mødet var bl.a. at styrke det i forvejen eksisterende samarbejde og for at hilse på kommunens tre gadeteamsmedarbejdere, så det forebyggende SSP område bliver så optimalt som muligt. Ved mødet deltog endvidere chefen for lokalpolitiet Gitte, en lokalbetjent, to SSP – konsulenter, gårdmænd, ejendomsfunktionæren af bebyggelsen Torveparken og formanden for afdelingsbestyrelsen i Torvegaard, fire repræsentanter fra begge pensionistforeninger samt personalet i ungdomsklubben Torvegaard.

Det er nu blevet nemmere at vide hvor og hvornår, man henvender sig med sine bekymringer for de unges færden i området. Eks. kan være:” for meget larm” i gaden eller på engen en sommeraften med mange unge og høj musik, der kan være til gene for beboerne. Klubben har tidligere hjulpet med at få de unge væk fra “det grønne festrum” og ind i klubben.
Torvegaard har som led i det forebyggende arbejde en handleplan, som klart viser hvordan borgerne kan henvende sig. Der vil blive iværksat nabohjælp, som klubben selvfølgelig støtter op om.

Klubben bliver brugt til flere formål, bl.a. af pensionistforeningen, som også tidligere har benyttet sig af kørelejlighed i klubbens bus til f.eks. en skovtur. Vi har god kontakt til de ældre beboere, som kender mange af de unge, samt til tidlige medlemmer som gerne kommer forbi og siger hej. Klubben har en SSP-medarbejder. Det er ham, der overordnet tager sig af “sager” vedr. de unge.

 

Trygt ungdomsliv
Nogle af klubbens vigtigste mål er at hjælpe de unge til et trygt ungdomsliv, med fokus på den enkeltes ressourcer, ønsker og mål for fremtiden, samt at bevare og skabe gode relationer med vores samarbejdspartnere i nærmiljøet og kommunen.

Vi har derfor også en uddannelsesvejleder, som hjælper de unge med uddannelsesmuligheder Eks. valg af ungdomsuddannelse, lærerplads, fritidsjob etc.

På det tværfaglige møde gav mødedeltagerne udtryk for stor tilfredshed med den kommunikation og dialog, der hersker i det lokale miljø. Gårdmændene møder beboere, der oplever tryghed og hensynstagen i dagligdagen. Pædagogerne oplever, at naboer og tidligere brugere af klubben kommer forbi med ros og gode forslag til klubbens initiativer og samtidig giver udtryk for at klubben er et lokalt og kulturelt samlingspunkt for flere generationer i Mørkhøj. På mødet blev der udtrykt et ønske om at etablere et udvidet behov for nabohjælp beboerforeningerne imellem. Klubben Torvegaard vil med den forebyggende indsats og SSP arbejdet være med til at skabe et trygt miljø for alle borgere i Mørkhøj.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top