Demokrati på Rådhustoppen
REMA-møde-01-07-15.jpg
Der var et ekstraordinært stort fremmøde til borgermødet om opførelsen af et supermarked på hjørnegrunden ved Maglegårds Allé og Gladsaxevej. Borgmester Karin Søjberg Holst (med ryggen til) forklarer mødedeltagerne, at de kan gøre indsigelse imod lokalplanen. Den offentlige høring løber til den 17. marts. Foto: Kaj Bonne.
Velbesøgt borgermøde om opførelse af supermarked på Gladsaxevej

Folkevalgte politikere er ikke altid vant til, at borgerne møder frem, når der bliver kaldt til borgermøde. Fremmødet onsdag aften var imidlertid stort, da der var borgermøde om ”lokalplan 223 for Gladsaxevej 88” i Rådhustoppen, kantinen på Gladsaxe Rådhus.
Og for 2. viceborgmester Lars Abel (C) må det have varmet at gå op til toppen denne kolde februaraften. For på Rådhustoppen mødte han betragteligt flere fæller, end han har i byrådet, hvor han har indtaget et særstandpunkt. Som den eneste i byrådet ønsker han, at der skal opføres boliger på hjørnegrunden ved Maglegårds Allé og Gladsaxevej, hvor det øvrige byråd – bortset fra De Radikale Venstres Claus Wachmann, der undlod at stemme – under 1. behandlingen besluttede at sende lokalplanen til offentlig høring. Herefter er det byrådets hensigt, at Reitan Ejendomme skal opføre en Rema 1000.
Borgmester Karin Søjberg Holst (A) bød velkommen til borgermødet og udtrykte sin glæde over, at så mange benyttede sig af chancen for at møde frem og komme til orde. Anders Christiansen fra kommunens byplanafdeling redegjorde for lokalplan 223. I øjeblikket er der en benzinstation, og den skal nedlægges. Herefter skal den forurenede jord renses, inden supermarkedet og en helt ny og mindre tankstation opføres på området. Det store flertal af byrådet ønsker med denne løsning at give beboerne i Maglegårds-kvarteret bedre indkøbsmuligheder, da mange har flere end 500 meter til nærmeste supermarked.
Efter en lille indledende disput, hvor formanden for Søborg Handelsforening, Niels Nebeling, var fortaler for en åben dialog i et stort forum blandt de over 60 fremmødte, blev borgmesterens forslag om at diskutere i mindre grupper – så alle, også de generte, kunne komme til orde – godkendt. Forinden havde Nebeling sagt, at han gerne ville komme med en mindre ændring: – Jeg vil bare nøjes med at sætte en tændstik til hele planen!
I øjenhøjde
De folkevalgte blev sat ved bordene som ordstyrere og referenter. Ebbe Skovsgaard (V), Trine Henriksen (Ø), Susanne Palsig (SF), Eva Nielsen (A), Kristian Niebuhr (O), Peter Nellemann (A), Lars Abel, Claus Wachmann (Rad.) og borgmesteren sad i øjenhøjde med borgere og detailhandlende fra især Søborg Hovedgade, hvor man ser med stor alvor på de konsekvenser, som det nye supermarked kan få for handelslivet på hovedstrøget.
Der er næppe tvivl om, at de negative røster var størst og flest. Men der var også borgere, der mente, at det vil være en stor fordel at få et supermarked på Gladsaxevej. Som én sagde, så har de positive borgere ikke samme incitament for at møde frem til borgermøde, når de fleste politikere i forvejen har udtrykt deres støtte til, at lokalplanen godkendes og effektueres.
Efter tre kvarters intens rundbordssnak blandt voksne mennesker blev meninger fremført af referenterne til forsamlingen.
Blandt de borgere og særligt naboer til hjørnegrunden, der ikke ønsker supermarkedet opført, blev der henvist til, at lokalplanen strider imod såvel byggelov (højden på byggeriet i forhold til skel) og planlov (der er blot 375 meter til nærmeste supermarked i luftlinje). En borger slog på tromme for, at han syntes, at kommunen selv burde have fundet frem til de negative virkninger, så det ikke kun var op til borgerne at finde frem til, hvorfor der kan være ulemper ved byggeriet. En anden medborger mente, at det måske havde været en idé at undersøge, om alle borgere i Maglegårdskvarteret føler, at de mangler en dagligvarebutik i nærområdet. En mere positivt stemt borger mente, at det er som med vindmøller: ”Alle er for møllerne, men ingen vil have dem i baghaven”. En tredje borger foreslog at bygge lejligheder på grunden, for så ville man trække flere kunder til Søborg Hovedgade samtidig med, at kommunen ville få flere skatteydere.
Trafiksikkerhed udfordres
I flere af grupperne blev der talt om, at supermarkedet vil trække kunder væk fra Søborg Hovedgade. Endvidere var der bekymring for trafiksikkerheden i forbindelse med den øgede trafik, som et supermarked uvilkårligt vil give. Bekymringen gik især på, at skolebørnene får flere trafikale udfordringer til og fra skole. I forvejen har Maglegårds Allé udviklet sig til en trafikflaskehals, fordi de omkringliggende parallelle veje er lukkede ud imod Gladsaxevej.
Utterslev Mose blev også betegnet som et aktiv som sagtens kunne opveje de ekstra meter til handelsmulighederne. Det var derfor, at disse borgere flyttede til kvarteret.
Borgmester Karin Søjberg Holst rundede mødet af og takkede for den store interesse: – Vi håber at kunne nå til endelig behandling inden sommerferien. Det har været en lang proces, som har varet hele 2014.
Niels Nebeling fra Søborg Handelsforening fik den afsluttende replik, som han rettede direkte til politikerne: – Tænk jer om, for den her beslutning får konsekvenser. I går stik modsat den detailhandelsanalyse, som I har bestilt og betalt for. Det supermarked, der skal rykke ind, deltager ikke i den avis, som vi alle er glade for, og de deltager heller ikke i juleudsmykningen. Beslutningen får konsekvenser, men det er jeres valg!
Rådhustoppen tømtes langsomt for mennesker, imens de hjemadgående diskuterede på vej ned ad trapperne. I nær fremtid vil diskussionen foregå i de politiske fora, men som borgmesteren pointerede, så er det inden 17. marts, man som borger skal komme med sine indsigelser. Og dem var der også mange af i onsdags. Til en start lagde politikerne ører til.

Underskriftindsamling
Optiker Niels Nebeling fra Nyt Syn på Søborg Hovedgade laver en underskriftsindsamling,
så modstanden mod oprettelsen af et supermarked på hjørnegrunden af Maglegårds Allé og Gladsaxevej kan blive synliggjort over for politikerne i byrådet:
– Men det samtidig vigtigt for mig at påpege, at jeg intet har imod konkurrence. Det der imidlertid sker med denne lokalplan, det er,
at man flytter konkurrencen væk fra det område, hvor kampen skal stå, siger Niels Nebeling, der også er formand for Søborg Handelsforening.
FAKTA
Offentlig høring om ”lokalplan 223” frem til 17. marts.
Borgerne kan skrive til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Kommune, By- og miljøforvaltningen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top