Skidt for demokratiet
I Gladsaxe Kommune tager Byrådet beslutninger hen over hovedet på borgerne uden inddragelse af de berørte borgere.

Et eksempel er Byrådets Økonomiudvalgs meget upopulære beslutning 27. januar i år om salg af Borgernes Hus på Søborg Hovedgade. De berørte borgere, der i årevis har haft deres gang i huset, blev ikke hørt FØR den endelige beslutning blev taget.

Der blev indkaldt til et orienterende møde med de berørte borgere dagen EFTER. Embedsmænd redegjorde dér for flertallet af Byrådets diktat og beslutning om salget. Heller Ikke ved denne orientering mødte den socialdemokratiske formand for Byrådets Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg op, i hvis regi Borgernes Hus er. Politikere lader åbenbart embedsmænd tage skraldet for upopulære politiske beslutninger.

Vi har repræsentativt demokrati i Danmark, men hvordan kan politikerne repræsentere borgerne, når de ignorerer dem? Udvalgsformanden Katrine Skov har kun en eneste gang inden for de sidste fire år deltaget i et husrådsmøde (Kontaktudvalgsmøde) i medborgerhuset, selv om hun hver eneste gang får tilsendt mødeindkaldelser pr. e-mail. Det viser en total mangel af interesse for brugerne i huset.

Der er virkelig foruroligende afstand mellem visse politikere og borgere i denne åbenbart meget topstyret kommune. Det er ikke godt for demokratiet. Det er en god demokratiopfattelse at høre de borgere, der bliver berørt af et politisk forslag, før beslutning endeligt bliver taget – og ikke efter.

Otto Jarl
Bondehavevej 119
2880 Bagsværd

Der er fundet løsninger

Kære Otto Jarl. Beslutningen om at sælge Borgernes Hus blev taget tilbage i 2010 i forbindelse med budgettet for 2011-2015. Hensigten var – og er stadigvæk – at bruge pengene fra salget til delvist at finansiere et nyt spillested.
Her i 2015 går vi for alvor i gang med at etablere det nye spillested, som forventes at stå færdig i 2016. Vi har købt den del af Telefonfabrikken, som står tom til formålet, fordi vi gerne vil gøre Telefonfabrikken til et endnu mere aktivt kulturhus. Samtidig er der taget beslutning om at gøre Borgernes Hus klar til salg og derfor stopper alle aktiviteter i huset her til sommer.
Der bliver gjort en stor indsats for at finde nye lokaler til de 10-12 grupper, der bruger Borgernes Hus. I efteråret blev hver enkelt gruppes lokalebehov afdækket, og forvaltningen er efterfølgende kommet med forslag til lokaler andre steder i kommunen. Grupperne er hver blevet præsenteret for 2-4 muligheder. Der er aftalt besøg på relevante steder, så grupperne har mulighed for at se lokalerne, inden de beslutter sig.
Status er, at der er fundet nye lokaler til langt de fleste grupper – på seniorcentre, i foreningshuse, på biblioteket mv. Den pc-workshop, du selv står for, er blevet tilbudt plads enten på Hovedbiblioteket eller i Seniorklubben GP39 i Bagsværd Gamle Station.
Du skriver i dit læserbrev, at kommunen er topstyret og at der er stor afstand mellem ’visse’ politikere og borgere. Det billede har jeg svært ved at genkende. Du og jeg har jo holdt flere møder om Borgernes Hus. Det har været konstruktive møder, hvor vi har talt om tingene, selv om vi ikke altid har været enige.
Jeg håber, at alle grupper vil komme til at befinde sig godt i deres nye lokaler.

Katrine Skov (A)
Formand for Kultur, Fritid og Idræt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top