Uhyggeligt højt fravær
Danskundervisning for udlændinge koster kommunerne knap 400 mio. kr. om året, og fraværsprocenten er uhyggelig høj.

I følge en undersøgelse, foranlediget af Dansk Arbejdsgiverforening, har kursister, der har deltaget i det 3-årige integrationsprogram et fravær på 27 %. For udlændinge uden for integrationsprogrammet, der oppebære dagpenge eller kontanthjælp, er fraværet helt oppe på 36-38 %, og for selvforsørgere og studerende 39 %. Til sammenligning kan oplyses, at fraværet for privat og kommunalt ansatte er henholdsvis 3,1 % og 5,2 %.

Foranlediget af undersøgelsen har jeg som medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget stillet en række spørgsmål om fraværet.

Af svaret fremgår, at Gladsaxe Kommune i 2014 har haft samlede udgifter på 15,7 mio. kr. til sprogundervisning.

I Gladsaxe modtog 92 udlændinge under integrationsprogrammet og uden for integrationsprogrammet på offentlig hjælp sprogundervisning.

Sprogskolerne har for disse udlændinge indberettet 246 tilfælde af fravær, hvoraf 99 er sket uden gyldig grund.

Hvis rundt regnet 1/3 af sprogundervisningen er præget af fravær, betaler Gladsaxe Kommune således årligt ca. 5. mio. for en undervisning, der ikke bliver givet. Mange af kursisterne gennemfører slet ikke danskundervisningen. Andre undersøgelser viser, at af kvinderne er det således kun hver 5., der gennemfører undervisningen.

Gladsaxe Kommune bør derfor hanke op med pisk og gulerod i fraværet på sprogskolerne, for at en vellykket integration skal lykkes.

Klaus Kjær
MB (DF)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top