Bedre sent end aldrig
Jeg har lært meget det seneste år, hvor jeg har siddet i Gladsaxe Byråd

Men et aspekt af livet som politiker er særligt interessant. Det er nemlig når ens ønsker og forslag bliver til realitet, selv om et helt udvalg stemmer imod. Det er lige netop det, jeg oplever i Seniorudvalget.

Den 6. februar 2014 skulle Seniorudvalget beslutte, hvordan Ældremilliarden skulle udmøntes. Enhedslisten foreslog, at man udtog indkøb af senge for 2,8 millioner kroner for at bruge dem på indsatser som i højere grad var i overensstemmelse med intentionen bag Ældremilliarden. Vi foreslog, at kommunen skulle ansøge om en engangspulje, som ville give mulighed for at borgere, som er visiteret til hjælp, kunne få ekstra hjælp, dvs. hjælp ud over visitationen. Borgeren skulle selv have mulighed for at bestemme, hvad de ekstra timer skulle bruges til. Forslaget var inspireret af København, hvor de kalder modellen for Klippekortsmodellen. Dette forslag blev nedstemt af alle øvrige udvalgsmedlemmer.

Et år senere, den 26. februar 2015, skulle udvalget godkende en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dette var en ansøgning om en pulje, som skal sikre de svageste hjemmehjælpsmodtagere mindst 30 minutters ekstra hjælp om ugen gennem en Klippekortsmodel. Borgerne kan selv bestemme, hvad hjælpen skal bruges til.

Kort sagt bliver mit forslag om at indføre en klippekortsmodel, så borgere som modtager hjælp kan få ekstra tid, som de selv kan råde over, til virkelighed. Det kan jo kun glæde mig, og forhåbentligt også alle de borgere, som får gavn af denne ordning.

Susanne Yazdanyar
Byrådsmedlem
Enhedslisten

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top