- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bliv fri fra hash via mobilen

Frifrahash er webbaseret så det er muligt at bruge selvhjælpsguiden, hvor og hvornår det passer den enkelte enten via smartphone, computer eller i pad, i bussen eller derhjemme, i hverdagene eller i weekenden. #Frifrahash er nemt at bruge og tilgængeligt 24/7.
Mange med problematisk forbrug
Center for Rusmiddelforskning har lavet en undersøgelse som viser, at ca. 3.600 unge mellem 15 og 25 år fra København, Lolland, Århus og Holstebro har et problematisk forbrug af hash.
I Gladsaxe skønnes det at ca. 500 unge mellem 15 og 25 år har et problematisk forbrug af hash.
Det problematiske hashforbrug resulterer i fravær fra skole og arbejde, mindre udbytte af uddannelse og øget risiko for at droppe ud, konflikter med forældre, lærer og venner, dårlig økonomi og ofte også kontakt med kriminalitet.
Mange vil gerne forandring
Samme undersøgelse viser, at op mod 40% af de unge med et problematisk forbrug af hash gerne vil lave en forandring, men enten ikke ved hvor de skal henvende sig, eller kan ikke finde den behandling der passer dem.
’Som rusmiddelcenter har vi en stor interesse i at forebygge misbrug. Derfor har vi udviklet denne webbaserede selvhjælpeguide, som både er let at få fat i og som kan støtte de unge i at sætte gang i en forandring’, siger Adam Risbjerg Nielsen.