Generationsskifte hos Håndværkerforeningen
Håndværkerforening-01-12-15.jpg
Søren Muldgaard blev valgt af bestyrelsen som ny formand som afløser for Erling Röder, der beklædte den post i 15 år. Foto: Kaj Bonne.
Søren Muldgaard formand efter Erling Röder

Gladsaxe Håndværkerforening sagde på generalforsamlingen forrige tirsdag et vemodigt farvel til formand og kasserer efter tilsammen 39 år i bestyrelsen.
Hermed afsluttede håndværkerne et planlagt og glidende generationsskifte der sikrede, at nye unge håndværkere er parat til at føre den 102 år traditionsrige håndværkerforening videre.
Formanden gennem de seneste 15 år Erling Röders sidste gerning blev at optage endnu 5 nye medlemmer, Lars Gyldenöhr, Per Reiter, Jørgen Mortensen, Johnny Olsson og Stig Bang Hansen, som alle modtog medlemsemblemet i sølv samt et eksemplar af håndværkerforeningens 100 års jubilæumsbog. Håndværkerne har alene i 2014/2015 optaget 25 nye medlemmer, så foreningen har sikret sig fortsat at kunne videreføre de mange traditioner, der ikke er pillet ret meget ved siden starten i 1913.

Rabat til ældre
Der afholdes stadig fugleskydning, bankospil, keglespil, studieture og mødeaftener en gang om måneden med emner der berører både faglige og sociale emner. Interessen fra medlemmerne og fremmødet er stor. Så stor at man nu må rykke udenfor sine egne lokaler i Håndværkernes Hus for at kunne afvikle sine møder.
Generalforsamlingen i tirsdags var derfor henlagt til Borgernes Hus, hvor 60 medlemmer dukkede op til et møde, hvor der blev plads til en livlig debat. Ikke mindst da den afgående formand Erling Röder havde indsendt et forslag om at ældre medlemmer, kunne få sat kontingentet ned til det halve. Her mødtes unge og ældre håndværkere i en heftig, debat som blev sat til afstemning. Ingen havde en fornemmelse om de unge eller de ældre ville sejre. Men helt overraskende blev forslaget vedtaget med et kæmpe flertal. Kun to endte med at stemme i mod.
Så den heftige debat havde åbenbart renset luften og skabt sammenhold.
Der blev valgt 4 nye medlemmer til den 7 mand store bestyrelse. Der var genvalg til Kell Drewsen som ny kasserer, Dan Weibel der allerede som suppleant var kommet ind i løbet af året 2014 og yderligere blev Leonhard Holm og Allan Petersen valgt.
Generalforsamlingen hos håndværkerne vælger ikke formanden, det er alene et spørgsmål for bestyrelsen, der valgte foreningens næstformand gulventreprenør Søren Muldgaard som ny formand.
Søren Muldgaard har gennem de sidste par år vist sine evner, sit engagement og sat mange nye ideer i søen som skal sikre fremtiden for Gladsaxe Håndværkerforening.
Som traditionen har været siden 1915 blev der efterfølgende serveres kogt torsk med det hele.

Håndværkerforening 17 12-15
Der blev optaget 5 nye medlemmer. Foto: Kaj Bonne

Kikset år uden torsk
Torsken kom på bordet efter generalforsamlingen som den skulle ifølge traditionen. Nøjagtigt som den nu havde gjort i 100 år.
For 100 år siden, dengang foreningen havde to generalforsamlinger om året, droppede bestyrelsen torsken et enkelt år, og kun 12 mødte op. Næste gang i 1915 inviterede man igen til torsk. Denne gang med damer. 36 mødte op til torsk og dans til kl. 2 om natten på Bagsværd Kro. Halvdelen kørte hjem til Buddinge og Søborg betalt af foreningen kl. 2. Resten blev og festede til kl. 5.00 om morgenen. Pris for denne aften 2 kroner og 25 øre pr. person.
Der går rygter i byen om at den nye formand Søren Muldgaard allerede på sin første aften med kæden fik sin første gratis omgang øl på Søborg Torv på grund af værdigheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top