- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Gladsaxe-Hero har fået en ny bestyrelse

I nær fremtid vil fokus være rettet mod at fastholde den positive økonomi, men bestyrelsen vil arbejde hårdt for at skabe vækst. En målsætning for klubben er vækst i alle rækker både med antallet af hold og sportslig rangering.
– Et fremtidigt mål for vores klub er at vokse med 100 nye medlemmer i løbet af to år. For at dette kan realiseres skal fokus være at skaffe yderlige midler til uddannelse af trænere i ungdomsrækkerne, at skaffe flere ressourcer til den daglige drift, at sikre den daglige positive samarbejde med administrationen og at et bredt samarbejde med vores naboklubber styrkes, siger formand Per Sundberg.