Klimatiltag trækker besøgende til Gladsaxe
studerende.jpg
Idrætschef Holger Kortbek viste de studerende et af bassinerne i området omkring Gladsaxe Sportscenter. De 1.000 kvadratmeter gulv til dette bassin bliver støbt i dag, hvis vejret tillader det. Foto: Privat.
Regnvandsbassiner gav inspiration

20 studerende fra Københavns Universitet besøgte fredag 6. marts Gladsaxe Kommune for at høre mere om Gladsaxes klimatilpasningsprojekter og håndtering af regnvand.
De 20 studerende kommer fra mange forskellige nationaliteter, og studerer blandt andet Geografi og Nature Ressource Management på institutterne; geovidenskab, landskabsarkitektur og naturforvaltning, og har valgt at besøge Gladsaxe for at se på, hvordan man kombinerer klimatilpasning og håndtering af vand, med forbedring af de rekreative kvaliteter og aktivitetsmuligheder i Høje Gladsaxe Parken og idrætscenteret ved Gladsaxe Stadion.
-Vi synes, at Gladsaxes projekter er rigtig spændende. De kan være med til at bringe nye aspekter ind i forvaltning af rekreation og friluftsliv, når man kombinerer klimatilpasning og vandhåndtering med forbedring af mulighederne for fritidsaktiviteter. Det kan både danske og udenlandske studerende lade sig inspirere af, siger de studerendes underviser Søren Præstholm.
De tyve studerende fik, med idrætschef Holger Kortbek i spidsen, en rundvisning i området omkring Gladsaxe Stadion, hvor der bliver bygget 13 bassiner, som tilsammen kan rumme 3.500 kubikmeter vand. Bassinerne kommer i brug under ekstremt regnvejr, og skal blandt andet være med til at afhjælpe oversvømmede kældre i Marielystkvarteret og overløb af kloakvand til Utterslev Mose. Efter besøget ved Gladsaxe Sportscenter drog de studerende videre til Vandledningsstien og Høje Gladsaxe Park. Her viste Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab Nordvand rundt og fortalte om tankerne bag Vandledningsstien, de nyanlagte søer, pumpeanlæg og rørsystemer i vandafledningsprojektet, og hvordan regnvandsbassinerne sikrer beboerne i området mod oversvømmelser og forbedrer vandkvaliteten i de områder, regnvandet fra området flyder videre til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top