annonce
Klub Vadgård får nye bygninger
Klub-222-12-15.jpg
Her en oversigt over samtlige Foto: Kaj Bonne.
Club 222 mister bygningen tættest på Buddingevej

Skoleklub Vadgård og ungdomsklubben på Buddingevej 222, af mange stadig kaldt Club 222, bliver fra 2016/17 bygget om eller flyttet til nye lokaler. Det sker som led i etablering af den kommende letbane langs Ring 3.
I 2016/17 begynder arbejdet med den kommende letbane langs Ring 3. I den forbindelse bliver det nødvendigt at inddrage en del af Klub Vadgårds areal ud til Buddingevej. Det betyder, at de ydre rammer for klubben bliver ændret. Gladsaxe Kommune undersøger i samarbejde med interessenterne nu, om der skal bygges en ny klub i forlængelse af Vadgård Skole eller om klubben skal bygges om på den nuværende adresse.
-Klub Vadgård er kendt som en god og attraktiv klub med et hold af dygtige medarbejdere. Uanset hvilken løsning det ender med, så vil klubben være åben i hele ombygningsfasen og forbliver det klubtilbud, som børn, unge, forældre og medarbejdere kender og er glade for, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Claus Wachmann (B).
Folketinget vedtog i februar 2014, at der skal bygges en letbane fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Letbanen skal gå gennem Gladsaxe Kommune og blandt andet køre langs Buddingevej. Letbanen skal gøre den kollektive trafik mere attraktiv for dem, der bor eller arbejder i området og bidrage til at udvikle byen og nye jobs.
Transportministeriet har sat en undersøgelse i gang for at vurdere letbanens virkninger på miljøet, en VVM-redegørelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-redegørelsen viser, beskriver og vurderer letbaneprojektets virkninger på mennesker, natur, klima, landskab, kulturarv m.v. I redegørelsen er det blandt andet beskrevet, at det er nødvendigt med en delvis nedrivning af Klub Vadgård på Buddingevej 222. Det er bygningen tættest på vejen, der skal rives ned. Redegørelsen er nu i høring i kommunerne og Region Hovedstaden, men Gladsaxe Kommune forventer, at ekspropriationen af bygningen tættest på vejen vil blive gennemført.
Gladsaxe Kommune har derfor påbegyndt en proces med at finde ud af, hvordan klubtilbuddet får de bedst mulige vilkår for at fortsætte sit dygtige pædagogiske arbejde med klubbens børn og unge. Der arbejdes nu på en beskrivelse af muligheden for, at klubben placeres på Vadgård Skole – formodentlig i en ny tilbygning. En flytning til Vadgård Skole vil kunne styrke det gode pædagogiske samarbejde mellem skole og klub yderligere. Den endelige løsning skal behandles og vedtages af Gladsaxe Byråd.
Gladsaxe Kommune arbejder nu videre med processen for klubbens fremtid. Bygning af letbanen forventes at blive påbegyndt i 2016/2017. Skole, klub, forældre og medarbejdere m.fl. bliver løbende informeret og inddraget i forhold til processen om klubbens fremtid. Der kan blive tale om en kortere høringsproces end normalt, så det kan lykkes at få den nye bygning eller ombygningen klar til brug i tide.

Udvalg og høring
Allerede her i marts bliver udkastet til VVM-redegørelsen drøftet i Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg og i Miljøudvalget. På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger rettes VVM-redegørelsen og det nye udkast sendes i en offentlig høring i maj 2015. Transportministeriet holder ét overordnet borgermøde, og der planlægges et lokalt borgermøde i Gladsaxe Kommune om VVM-redegørelsen i maj eller juni 2015.

Letbane kort inkl. Ringstedbanen u. pendul 13.2.2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top