Mobilantennemast skal udskiftes
Telemast-12-15.jpg
Sirenemasten på Magle Torv i Søborg står over for at skulle udskiftes, så der kan komme ordentlig mobildækning i området. Det kræver dog først en naboorientering, inden masten kan udskiftes. Foto: Kaj Bonne.
Men først skal der iværksættes en naboorientering

I området ved Magle Torv i Søborg er der manglende 3G-dækning, derfor har teleoperatøren TelCon ansøgt Gladsaxe Kommune om udskiftning af den eksisterende mast. Den nuværende sirenemast er 18 meter høj, men operatøren ansøger om at gøre masten rørformet og til en højde af i alt 27 meter. Mastens præcise højde afhænger af, hvor mange operatører, der tilslutter sig udskiftningen. Samtlige fire operatører har vist interesse for udskiftningen. Det er Beredskabsstyrelsen, der ejer masten, og den tilslutter sig ansøgningen, der blev behandlet i aftes på Trafik- og Teknikudvalgets møde.
Kommunens forvaltning har sammen med ansøgeren undersøgt alternative placeringer i området for den ny mast, men uden det er lykkedes at finde brugbare løsninger, fordi samtlige udlejere i området omkring Magle Torv har afvist at have masten. Forvaltningen har også undersøgt muligheden for at bruge skorstenen på Søborgmagle Kirke, men skorstenen vil ikke kunne holde til belastningen fra masten.
I 2008 gav By- og Miljøforvaltningen afslag til en ansøgning om opsætning af en mast på 24 meter. Begrundelsen for afslaget var dengang, at lokalplan 17.08 ikke tillod yderligere bebyggelse i området.
Masteloven tager højde for fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og om adgang til at sætte antennesystemer op på master, der ikke i forvejen bruges til radiokommunikation. Loven kræver endvidere, at kommunen skal medvirke til at sikre dækning.
Derfor har forvaltningen på denne baggrund foretaget en revurdering af de syv år gamle afslag, eftersom 3G-dækningen er utilstrækkelig. Udskiftningen af sirenemasten, der er beliggende på kommunens areal, er den bedste løsning. Men da mastens højde stiger fra 18 til 24-27 meter kræver det en dispensation fra den gældende lokalplan samt en naboorientering.
By- og Miljøforvaltningen indstilling går på, at der naboorienteres med henblik på en dispensation fra lokalplanen, og at en ny sag fremlægges for Trafik- og Teknikudvalget, når resultatet for naboorienteringen foreligger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top