- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Penge til Letbane er allerede på budgettet

Jeg kan berolige HS med, at udgifterne til letbanen allerede er indarbejdet i de kommende års budgetter med afsæt i budgetforliget for 2012, som Det Konservative Folkeparti i Byrådet også var med i. Det er rigtigt, at kommunerne og regionen løbende skal betale til driften, lige som det er tilfældet med alle andre trafikinvesteringer. Men hvordan økonomien for letbanen så bliver, når den kommer i drift om fem til seks år, og hvor meget Gladsaxe skal betale, ved vi endnu ikke præcist. Vi forventer et beløb fra 0 – 10 mio. kr. årligt, afhængigt af passagertallet. Her peger et forsigtigt skøn på ca. 14 mio. rejsende årligt, hvilket svarer til passagertallet på Kystbanen. Samtidig skal vi ikke glemme, at det beløb, vi i dag betaler til busdriften på Ring 3, skal trækkes fra. Dertil kommer, at alle internationale erfaringer viser, at det tal vil stige betragteligt, når først letbanen er godt i drift. Letbanen er en visionær investering i fremtiden. Med letbanen får vi en positiv by- og erhvervsudvikling, som kan være med til at sikre fremtidens velfærd. Derfor er jeg overbevist om, at den vækst i arbejdspladser og befolkningstal, som letbanen vil føre med sig, rigeligt vil modsvare udgifterne til at bygge og drive den. Afslutningsvis er den såkaldte ”metroskat”, som HS referer til, ikke en skat, men en lejeforhøjelse, som skyldes, at Nordhavn bliver mere attraktiv at bo i, når beboerne i fremtiden får en metro lige uden for hoveddøren.

Karin Søjberg Holst
Borgmester