annonce
Omsorgspakke skal sikre overskud
Lena-Dyreborg-12-15.jpg
Skoleleder på Vadgård skole Ole Hovmand. Foto: Kaj Bonne
Alle i folkeskolen er i risiko for at bukke under for krav og pres

”De seneste års tiltag på skoleområdet har sat både lærere, pædagoger og elever under større pres.
Alle bliver målt, der er flere test, mere inklusion og større overvågning. Lærerene bruger efterhånden mere tid på dokumentation end på nærvær med eleverne,” fortæller Lena Dyreborg, der er socialpædagogisk konsulent og coach fra Søborg. Hun er uddannet folkeskolelærer, socialpædagog og coach. Hun er bekymret for udviklingen i folkeskolerne, fordi lærere og pædagoger bukker under for stress og sygemeldinger på stribe, og flere og flere unge mennesker har det svært med sig selv og tyer til selvdestruktive handlinger.

Indfører omsorgspakke
”Jeg har udviklet konceptet Omsorgspakken til folkeskolen, og den første skole, der opstarter konceptet er Vadgård Skole i Gladsaxe. De starter op i løbet af foråret,” fortæller Lena Dyreborg.
Overordnet er Omsorgspakken todelt. Der er en ressourcepakke til lærere og pædagoger og et dannelsesværktøj til eleverne. Begge dele har fokus på redskaber og værktøjer til at tackle følelser, finde egne ressourcer, handle konstruktivt og foretage kloge valg. Det handler om at gå fra at være pro-
blemorienteret til at være løsningsorienteret indeni.
”Det handler om, hvordan den enkelte mærker, anskuer og tackler de problemer og udfordringer, som opstår i hverdagen, små som store. Alle i folkeskolen har brug for at forstå egne følelser i forhold til alle de krav, der bliver stillet, ikke mindst nu hvor den nye skolereform integreres,” fortæller Lena Dyreborg.
Hun pointerer, at alle de værktøjer og redskaber hun bruger er evidensbaserede. Det vil sige, at der er dokumentation for, at de virker. Hun er ikke i tvivl om at Omsorgspakken er et nødvendigt skridt i folkeskolen.

Det kan gå rigtig galt
”Statistikkerne viser, at undervisere er nogle af dem, der ligger højest i forhold til sygemelding og stress, og samfundet har et stort problem med flere og flere børn og unge, der lider af perfektionssyge,” forklarer Lena Dyreborg. Begge dele handler om øget pres, krav, perfektion og forventninger oppe og udefra. Et pres, de færreste kan klare uden at være rustet indeni.
”Lærere og pædagoger kommer nemt til at føle sig utilstrækkelige, fordi de skal nå mere på mindre tid og har fået nye typer opgaver, som mange ikke føler sig ordentlig rustet til. De unge mennesker reagerer destruktivt på alle niveauer enten i form af tanker som; ” jeg er ikke god nok”, ”jeg er forkert”, jeg kan ikke klare verden” eller som mere tydelig selvdestruktion i form af spiseforstyrrelser eller cutting med at skære i sig selv.
Hver femte unge i Danmark har en selvskadende adfærd. Det er alt for mange,” fastslår Lena Dyreborg, der mener at folkeskolen forsømmer den allervigtigste læring: At håndtere livet, når det er svært. Problematiske situationer som uvenskaber i skolen, konflikt med forældre, eller en opgave der kan synes svær.
”Hvad hjælper det at kunne alle faglige fag, hvis man ikke kan håndtere livet? Det der foregår lige foran. Alle skal kunne håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der følger med skolelivet. Og det gælder både personale og elever.”

Uddannelse i følelser
Omsorgspakken retter sig primært til udskolingens lærere, pædagoger, elever og forældre. Det er i teenageårene, følelserne fylder mest, og dér man har størst behov for hjælp til følelseshåndtering. Der er flere konkrete etaper i Omsorgspakken på den enkelte skole. Først bliver der afholdt en workshop for lærere og pædagoger, hvor de bliver introduceret til alle redskaber og værktøjer. Dernæst er der foredrag for alle forældre, og til sidst er der workshop for eleverne. Konceptet har en længerevarende opfølgningsmodul, hvor Lena Dyreborg hjælper skolen med at få integreret redskaberne og værktøjerne i dagligdagen.
”Min tanke er at Omsorgspakken skal ind i årsplanen. På lige fod som dansk og matematik. Det at tale om håndtering af svære følelser, tanker, overbevisninger, ansvar og handlestrategier skal ind i elevernes uddannelsesplan, og det skal være et naturligt fokus for lærere og pædagoger i dagligdagen,” fortæller Lena Dyreborg, der fastslår, at Omsorgspakkens elementer kan bruges bredt. Som én til én samtaler, gruppearbejder eller som klassediskussioner.
”Vi ved alle sammen, at eleverne løbende er pressede individuelt. Hvorfor ikke snakke om det; Kender I det med ikke at føle jer gode nok? Vi skal turde tale om det og give de unge redskaber. Et sted hvor elevernes pres især kommer til udtryk er, når der kommer test og prøver. Derfor er det helt naturligt at inddrage Omsorgspakkens værktøjer i udskolingen og tage en snak om: ”Hvordan har I det med prøverne? Hvad kan vi gøre i forhold til det følelsesmæssige pres?” Folkeskolen skal væk fra, at der kun er det faglige fokus. Det vil også give læreren en følelse af autenticitet og nærvær.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top