- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Grønt område skamferes af ny mast!

Det vil forringe kvaliteten af hele området med en mast i 9 etagers højde, der med sit udseende bliver en skamplet for området.
Det er i stærk modstrid med lokalplanens 3 første paragraffer: 1) at sikre området som et attraktivt åbent-lavt boligområde; 2) at sikre villavejenes grønne karakter; 3) at sikre de rekreative værdier i Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken.
Den eksisterende, transparente sirenemast vil blive forøget med 9-10 meter og opstillet som en massiv mast. Utterslev Mose, blot et stenkast væk, vil også blive skæmmet af masten.
Det er bekymrende, at kommunen vælger kun at informere de 10 nærmeste naboer. Da masten vil kunne ses i op til 5 kilometers afstand, og da boliger i nærområdet ifølge lokale ejendomsmæglere vil falde med op til 20 % i værdi, bør høringen derfor være langt bredere.
Mange eksperter er bekymrede for sundhedsrisikoen ved udstrålingen fra telemasterne. Det bør indgå i overvejelser, specielt fordi der bor relativt mange børn i området.
Vi vil på det kraftigste bede om, at dispensationsansøgningen afvises, præcis som den blev afvist i 2011. Intet har ændret sig, der giver anledning til at sætte en 27 meter høj skamstøtte midt i et af de skønneste områder i Gladsaxe.
På vegne af beboere i nærområdet
Tine Undén
Grønnemose Allé 72