- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ny Hjemmeserviceordning kan give job, tid og vækst

De små skal i skole, og man skal selv nå på arbejde. Der er ikke meget tid til at komme ud af døren, og når man kommer hjem igen, bliver man budt velkommen af de indtørrede havregrødsrester.
For mange børnefamilier er det en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen. De fleste kan nok genkende følelsen af at ønske sig flere timer i døgnet. Man skal nå at vaske tøj og gøre rent, når man kommer hjem fra arbejde. Den tid man har med sin familie, bliver slugt af sure pligter.
Vi kan ikke skabe flere timer i døgnet, men vi kan give en ekstra hånd til børnefamilierne. Derfor foreslår jeg, at vi genindfører hjemmeserviceordningen.
I 1990erne havde vi Hjemmeserviceordningen, hvor familier og ældre fik tilskud til rengøring eller havearbejde. Ordningen var en succes. Og er det også i Sverige i dag.
Genindfører vi ordningen, giver vi en hånd til den travle børnefamilie, som er dem, der bruger ordningen mest. Vi gør en del af den sorte rengøring hvid. Og erfaringer fra Sverige viser, at vi kan skabe op mod 10.000 nye job, som for 75 procents vedkommende besættes af personer, der er ledige eller helt uden for arbejdsmarkedet.
I år 2000 gav staten en halv milliard i tilskud til hjemmeservice. Derudover vil de penge der bruges og de job, der skabes, i hjemmeserviceordningen i et vist omfang fortrænge forbrug og job andre steder fra. Det er også en samfundsøkonomisk udgift. Disse udgifter modsvares af flere indtægter: sort arbejde, der bliver hvidt. De personer, der kommer i arbejde, flytter sig fra forsørgelse til at betale skat. Og de tjener mere end de får i dagpenge, og øger dermed deres forbrug. En del af de sparede tid bliver brugt på erhvervsarbejde. Og arbejdsstyrken bliver opkvalificeret.
Dansk Erhverv vurderer, at staten allerede i år et til have en indtægt på over 50 mio. kr., som følge af ordningen. En gevinst, der vil stige med årene.
Vi har et samfund, hvor nogle har for lidt tid til deres børn, mens andre slet ikke kan få lov til at arbejde – selvom de både kan og vil. En ny hjemmeserviceordning vil være til glæde for både de travle børnefamilier, der kan få lidt ekstra hjælp, og til de der får lettere ved at finde et arbejde.
Jeppe Bruus,
Gladsaxes folketingsmedlem (S)