Borgerlig mærkesag glemmer de svageste
Siden 2007 har rengøring på 13 tidligere amtslige institutioner for handicappede været udført af private firmaer.

Ved udbud til private skal opgaven beskrives meget præcist, så entreprenørerne kan byde på lige vilkår. Jo flere usikkerheder et udbud skal tage højde for, jo dyrere bliver det. Oven i kan der opstå uforudseelige behov, der kræver ekstra forhandling om kontrakten – og ekstra betaling.
I onsdags drøftede byrådet, om Bakkeskolen og Kellersvej skulle overgå til kommunens egen rengøringsoperatør, ISG, da særlige og konkrete forhold her kræver mere fleksibilitet:
1) Bakkeskolen har behov for specialrengøring i varierende omfang og på tidspunkter man ikke kan forudse. Det giver problemer i hverdagen, når opgaverne ikke kan aftales mere fleksibelt efter behov.
2) Kellersvej står over for en gennemgribende omdannelse frem til 2020. Der skal rives ned og bygges nyt, og beboerne skal genhuses midlertidigt. Hvornår og hvordan vides endnu ikke. Et så usikkert behov egner sig ikke til en fast, fire-årig kontrakt.
Trods de gode, fornuftige begrundelser stemte Socialdemokraterne alligevel sammen med de borgerlige partier imod forvaltningens indstilling, og rengøringsopgaven på alle de tidligere amtsinstitutioner skal nu udbydes for de næste fire år.
Kampen står mellem en politisk mærkesag på højrefløjen – udlicitering – og så hensynet til en god tilrettelæggelse af rammerne for børnene på Bakkeskolen og beboerne på Kellersvej.
Sørgeligt, at byrådets flertal i denne sag lader ideologi gå forud for den bedste løsning for borgerne.

Trine Henriksen,
byrådsmedlem
for Enhedslisten
Susanne Palsig,
byrådsmedlem for SF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top