Flere huse på vej
DSC00251.jpg
De tre hvide huse inspirerer til de tre huse, der nu søges om tilladelse til at opføre. Foto: Niels Rasmussen
Tre huse får følgeskab ved Huldbergs Alle

I disse dage er fuld fart på færdiggørelsen af tre huse på hjørnet af Huldbergs Alle og Gammelmosevej 219. Og nu er der planer om at opføre tre huse på nabogrunden. Husene skal opføres i samme stil som de tre andre huse, så der nærmest skabes et lille selvstændigt miljø.
De tre nye huse skal opføres på Gammelmosevej 217, hvor der har været både privatbolig og for ikke så mange år siden også en cykelsmed.
Grundejer ønsker at opføre tre store familieboliger som to-plans rækkehuse. Ejendommen er en grund på 1.020 m2.
Ejendommen ligger i et område, som består af både rækkehuse og villaer i forskellige etagehøjder. I 2014 blev lokalplan 229 vedtaget for at muliggøre tre rækkehuse på nabo-hjørnegrunden, Huldbergs Alle 1, 3 og 5. Grundejeren har efter vedtagelsen af lokalplan 229 købt ejendommen Gammelmosevej 217 og ønsker at opføre tre rækkehuse med tilsvarende udseende.
By- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ønskede projekt er et godt bud på en mindre fortætning i et blandet boligområde.
Boliganalyser for Gladsaxe peger på et behov for flere store familieboliger i kommunen. Det ansøgte projekt passer fint ind i dette billede med boliger på 136 m2 og grunde på 300-350 m2.
By- og Miljøforvaltningen vurderer vil give en god helhed.
Forvaltningen kan anbefale, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør et tæt-lavt byggeri i to plan med en bebyggelsesprocent på 40.

Skyggediagram
Økonomiudvalget besluttede for tre uger siden, at udvalget i forbindelse med områdeafgrænsningssager skal tage stilling til, om et lokalplanforslag vil have en karakter, hvor udvalget ønsker, at der udfærdiges skyggediagrammer som en del af lokalplanens redegørelse. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at forslag til lokalplan 242 er en mindre lokalplan for tre rækkehuse i to etager, som ikke almindeligvis vil have en karakter, der kræver udfærdigelse af skyggediagrammer. I forbindelse med Byrådets 2. behandling af lokalplan 229 for nabogrunden på Huldbergs Allé blev skyggediagrammer for en tilsvarende bebyggelse dog efterspurgt. Derfor indstiller forvaltningen, at der også udarbejdes skyggediagrammer i forbindelse med forslag til lokalplan 242.
Økonomiudvalget behandler sagen på sit møde 5. maj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top