Gladsaxe kan ende i millionklemme
Loven om gensidig forsørgerpligt for samlevende giver problemer

Ind imellem kan kommunerne komme i klemme, når lovene fra Folketinget afsendes i ekspresfart. Senest har blandt andre Norddjurs, Helsingør og Svendborg måttet tilbagebetale store beløb på grund af fejl i afgørelser om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne har efterfølgende måttet tilbage beløb på op imod 90.000 kroner pr. år pr. par. I værste fald kan en forkert sagsbehandling medføre en samlet efterbetaling på flere millioner kroner.
Er dette sket i Gladsaxe? Emnet blev fornylig berør i spørgetiden til byrådsmødet, og fire bekymrede borgere har personligt henvendt sig til Flemming Holst (Ø), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der dækker området.
– Det er en sag, som jeg har fulgt meget tæt, og som jeg ofte har vendt med forvaltningen siden februar. I udvalget har vi fået orientering om udviklingen på møderne i marts og april. Som jeg ser det, kan vi ikke udelukke, at der er sket sagsbehandlingsfejl. Og er de alvorlige, skal der selvfølgelig ske en ny afgørelse. Dette kan kun gælde fremadrettet, og det kan også indebære en tilbagebetaling til borgerne, siger Flemming Holst.

Cirkulære kom sent
Lovteksten om gensidig forsørgerpligt for kærestepar blev vedtaget i december 2013, men cirkulæret var ikke klar før i februar 2014. Hvis den ene kommer på kontanthjælp, skal den arbejdende i parret forsørge dem begge, helt eller delvist, afhængigt af arbejdsindtægtens størrelse. Det har altid gjaldt for ægtefæller, men nu skulle det princip altså også gælde for samlevende. Det første år dog kun med halv kraft. Det har ifølge Ankestyrelsen givet anledning til mange fejlagtige afgørelser i kommunerne.
I Gladsaxe er der truffet godt 400 afgørelser. I værste kan det betyde en tilbagebetaling på op imod fire millioner kroner, men så galt står det næppe til.
– På nuværende tidspunkt er det ikke til at sige, hvor mange sager, der eventuelt kan være fejlbehandlet. Nogle af afgørelserne skulle være helt sikre, mens der i den del, hvor der er sendt ud efter såkaldt objektive kriterier, ser det ud til, at der muligvis er sket fejl i forbindelse med partshøringen af de berørte borgere. Som Ankestyrelsen og KL har udlagt teksten, skal der kun laves en ny afgørelse og dermed en tilbagebetaling, hvis der er tale om afgørende fejl, der ville have haft betydning for den endelige afgørelse. Seks Gladsaxe-par har klaget, og de er alle til vurdering i Ankestyrelsen – både afgørelse og procedure. Ankestyrelsen har desværre en urimelig lang sagsbehandlingstid, men den første afgørelse, der dog ikke omhandler proceduren, er faldet ud til kommunens fordel, oplyser Flemming Holst.
Hvis Gladsaxe Kommunes procedure viser sig at være alvorligt fejlbehæftet i forhold til Ankestyrelsens udlægning, så skal forvaltningen gennemgå alle tilsvarende sager: – Vi venter stadig på Ankestyrelsens svar. Indtil det kommer, glæder jeg mig over, at mit parti Enhedslisten i Folketinget har medvirket til, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes fra 2016, slutter Flemming Holst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top