Arkitekturpris til Gladsaxe
Regnvand-04-24-15.jpg
Gladsaxes måde at inddrage regnvandsbassinerne til brug for borgerne er et eksempel på, hvordan arkitektur og byplanlægning går hånd i hånd. Foto: Kaj Bonne.
Kommunen modtog Kulturministeriets nystiftede pris

Der er noget ganske særligt ved at stå som første navn på en forhåbentlig lang æresliste. Gladsaxe Kommune indgraveres som første navn på Kulturministeriets nystiftede arkitekturpris. De fire andre indstillede kommuner var Esbjerg, Svendborg, Viborg og Aarhus. Den nye pris er en del af den tidligere regerings arkitekturpolitik ”Mennesker i centrum”.
Borgmester Karin Søjberg Holst (A) modtog prisen af kulturminister Marianne Jelved ved en konference på Dansk Design Center. Begrundelsens smukke ord, som Gladsaxes borgmester lagde ører til, lød således: – Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik sætter mennesket i centrum. Kommunen tager i sin arkitekturpolitik udgangspunkt i borgernes hverdagsliv og fokuserer for eksempel på borgernes daglige vej mellem hjem, job, institutioner og uddannelse. Kommunens udvikling af et særligt arkitektur-screenings-redskab, som skal sikre dialog og fælles forståelse for arkitekturens værdi for byens lokale identitet, er særligt interessant. Jeg håber, at Gladsaxe Kommune kan inspirere flere kommuner til at udvikle en arkitekturpolitik med afsæt i borgernes hverdag.
Så vidt kulturminister Marianne Jelved.
Og på folkemødet på Bornholm oplevede Karin Søjberg Holst, der blandt andet deltog i en paneldebat om bygninger og mennesker: – Det var spændende at følge, at især de yngre arkitekter var vidende om, hvad vi står for Gladsaxe, hvor arkitekturen kædes sammen med byplanlægningen, sagde Karin Søjberg Holst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top