Bedre balance mellem naturen, rosporten og andre brugere ved Bagsværd sø
Projektet for opgradering af Rostadion på Bagsværd sø har været i VVM-høring og skal nu til endelig beslutning i byrådet.

Enhedslisten har altid støttet muligheden for rosport på Bagsværd sø, men forbedring af faciliteterne skal ske med respekt for naturen og andre brugere af området.
Udvidelsen af robanerne VIL betyde en alvorlig forringelse af naturen ved målområdet – også selv om projektet heldigvis er mindre omfattende end i de første projektforslag. Derfor mener Enhedslisten, at det burde opvejes af reelle og mærkbare tiltag til gavn for naturen.
Vi har bl.a. foreslået, at fældning af skov forsøges begrænset yderligere, og at genplantning skal ske med størst mulige træer, for hurtigst muligt at genoprette den tidligere tilstand. Og at der skal igangsættes en indsats for at forbedre vandmiljøet i søen, bl.a. med opfiskning af skidtfisk, så snart det er hensigtsmæssigt ud fra en biologisk vurdering af forholdene.
Desuden har vi foreslået, at der oprettes et brugerråd for alle interessenter omkring søen. Altså ikke kun rosporten. Og endelig, at der stilles en garanti for at antallet af regattaer og stævnedage ikke forøges, af hensyn til naturen og de øvrige brugere af søen, i overensstemmelse med den anførte forventning i VVM-redegørelsen.
Vi synes, at disse forslag burde være imødekommet. Det er desværre ikke sket – endnu – og derfor kan vi ikke støtte projektet. Vi håber, at byrådets partier vil overveje det endnu engang inden byrådsmødet i morgen.

Trine Henriksen og
Susanne Yazdanyar
Enhedslisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top