Bedre cykelforhold på Kong Hans Alle
vejbed.jpg
I Brøndby er man allerede kommet i gang med at etablere vejbrede, der kan suge masse af regnvand ned. Foto: Privat.
Kloaksystemet forbedres i samme ombæring

Cykelstien på Kong Hans Allé kommer til at gøre cykelturen i skole mere tryg og sikker for Gladsaxes børn, og vil samtidigt aflaste kloaksystemet, både når der kommer store skybrud og almindelige regnskyl. Det sker blandt andet ved hjælp af regnvandsopsamlende blomsterbede.
Kong Hans Allé bliver dermed Gladsaxes første ”grønne vej”, og er samtidig en af de første grønne veje i Danmark. Arbejdet på den nye grønne vej på Kong Hans Allé ved Vadgård Skole starter i juni og forventes afsluttet i september.

Trygge og smukke områder
Med projektet, bliver en vej – hvor mange børn og forældre færdes – både mere tryg og sikker, og med til at sikre at området tilpasses nuværende og fremtidige klimaudfordringer.
– Cykelstien kommer til at øge trygheden for mange børnefamilier, og vi håber, at endnu flere i fremtiden vil springe på cyklen, når de skal i skole. At vi samtidig kan tænke regnvandshåndtering ind i de hastighedsdæmpende foranstaltninger, så de får flere funktioner, er en stor gevinst, siger Trafik- og Teknikudvalgsformand, Ole Skrald Rasmussen (A).
Projektet er blevet til i et samarbejde imellem Gladsaxe Kommune og Nordvand, og viser hvordan kommunen kan klare forskellige udfordringer på tværs af fagområder.
– Vi er glade for at vi, i samarbejde med Nordvand, i dette projekt har fundet muligheden for at skifte de traditionelle betonrør ud med regnbede, hvor træer og blomster vil gavne naturen og klimaet. Samtidig får vi et smukkere og mere sikkert byrum at færdes i, udtaler Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen (A).
Regnvandsbedene langs Kong Hans Allé, og et stort grønt område syd for vejen, vil begge bidrage til håndteringen af regnvandet. Det grønne areal vil kunne håndtere meget kraftige regnskyl, og holde vandet et sted, hvor det ikke er til skade for boligejerne eller trafikken i området. Ved at fjerne vejvandet fra fælleskloakken, mindskes belastningen på kloaksystemet, og de grønne regnbede fungerer som en erstatning for en traditionel separatkloakering.
På sigt skal det grønne areal udvikles, så det ikke alene håndterer vand, men også kan indgå i den lokale skoles aktiviteter, og give det lokale byliv et mere attraktivt grønt område.

Flere grønne veje på tegnebrættet
Gladsaxe Kommune og Nordvand har flere grønne veje på tegnebrættet. I 2016 vil der blive anlagt flere grønne veje i kvarteret øst for Møllemarken. Der bliver i øjeblikket også anlagt demonstrationshaver, der viser hvordan private kan hjælpe med at løse klimatilpasningsudfordringen og samtidig få en flot og funktionel have. Haverne indvies den 26. august.
Cykelstien på Kong Hans Allé er en del af kommunens projekt Gladsaxe Cykler, hvor kommunen i årene fremover vil bygge cykelstier på en række skoleveje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top