Borgerrådgiver på vej
Borgernes retssikkerhed skal styrkes

I løbet af efteråret ansættes en borgerrådgiver, og vedkommende skal minimum være ansat indtil udgangen af 2017. Ordningen vil blive evalueret i midten af 2017.
Ansættelsen af borgerrådgiveren er en del af budgetforlig for 2015-18, som alle partier på nær Enhedslisten stod bag.
Borgerrådgiveren skal ansættes af partiernes gruppeformænd og kommunaldirektøren og høre direkte under byrådet.
Styrelsesloven giver alene borgerrådgiveren mulighed for at udføre opgaver som vedrører rådgivning og vejledning af borgerne og føre tilsyn med kommunens administration.
De grundlæggende funktioner hos en kommunal borgerrådgiver beskrives generelt som at give hjælp til forståelse af afgørelser, råd og vejledning om klagesystemet og reglerne for sagsbehandling, behandling af klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden, kommunens udførelse af praktiske opgaver mv.
I andre kommuner veksler antallet af henvendelser meget. Egedal har haft 90 henvendelser, Hillerød 104 henvendelser på et halvt år, og Lyngby 432 hvoraf de 394 er om rådgivning og hjælp og ikke klager.
Da sagen blev behandlet i Økonomiudvalget, foreslog Trine Henriksen fra Enhedslisten, at borgerrådgivningen fysiks skulle placeres uden for rådhuset, men det fik opbakning fra SF og de to medlemmer fra Venstre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top