Vandplus taget i brug
Regnvand-01-24-15.jpg
Ved siden af skøjtehallen er der et stort bassin, der kan tage mod endog meget store regnmængder. Når der er tørt kan området bruges til rullehockey, skateboard etc. Foto: Kaj Bonne.
Regnvandsbassiner kan bruges til sport

Efter et års med hektisk byggeaktivitet blev de mange vandbassiner i projekt Vandplus ved Gladsaxe Stadion taget i brug i søndags.
Klimatilpasningsprojektet VANDPLUS kombinerer klimatilpasning og nyt idrætsanlæg. De nye regnvandsbassiner ved Gladsaxe Stadion skal nemlig både bruges til regnvandsopsamling og idrætsaktiviteter.
VANDPLUS-projektet er en del af Gladsaxe Kommunes hidtil største anlæg for regnvands¬hånd-tering. Det er udført i samarbejde med Nordvand A/S og VANDPLUS-projektet er gennemført med støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen.

Klimatilpasning er sjovt
Fremover vil regnvand fra området omkring Gladsaxe Stadion blive adskilt fra spildevandet og i stedet løbe ud i de bassiner og vandløb, der er lavet på idrætscenteret. Ved ekstreme regnskyl vil regnvandet på den måde holdes væk fra veje og kældre. Og når der ikke er vand i bassinerne, vil de danne ramme for idrætsaktiviteter og ophold til glæde for Gladsaxes borgere.
Byens borgere med hang til skateboards, hoppepuder, paddle tennis og udendørs træning vil fremover kunne gå i bassinerne eller bruge faciliteterne langs vandløbene. Nye stiforbindelser langs bassiner og grøfter skulle også gerne lokke flere til at lægge deres gå- eller løbetur gennem anlægget, og benytte sig af de nye rekreative muligheder og tage ophold og se på de mange aktiviteter, der finder sted på området.
Projektet er et eksempel på, hvordan klima¬til¬pasning kan kobles sammen med forbedring af bymiljøet og borgernes mulighed for at være aktive. Klimatilpasning kan derved være med til at gøre byen sjovere og bedre at bo i.
Karin Søjberg Holst, borgmester i Gladsaxe Kommune, siger:
– Som andre kommuner har vi i Gladsaxe haft udfordringer med at håndtere de ekstreme regnskyl. VANDPLUS er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan tænke innovativt i forhold til at integrere regnvandsløsninger i byens rum. Vi har både skabt en løsning til håndtering af regnvand og forbedret vores byrum med nye områder til leg og bevægelse, siger boirgmester Karin Søjberg Holst..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top