- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Den gamle kirke – lad den stå

Den gamle Bagsværd Skole på Bagsværd Hovedgade er lukket og ligger nu tom og øde og venter på næste trin i sin afvikling. Grunden er sat til salg, og hvis alt går efter planen, vil hele skolens område om nogle år være bebygget med boliger og hedde Bagsværdlund.

Det er en kæmpegrund, der går helt ned til Vadstrupvej, hvor der nu er boldbaner. Men på Bagsværd Hovedgade, til højre for skolen, ligger der en bygning med takket gavl. Det er Bagsværds 2. kirke, der blev opført i 1906, samtidig med opførelsen af skolen. Den første kirke i Bagsværd forsvandt allerede i 1538 og i tiden fra 1438 til 1923 måtte borgere i Bagsværd tage til Gladsaxe Kirke, hvis de ville høre Guds ord. Det var besværligt og omkring 1900 kunne man desuden forudse, at befolkningen ville vokse, når Slangerupbanen blev indviet, så der var i høj grad på sin plads med en lokal kirke igen. Der blev i 1906 indviet et menighedshus og her kunne menigheden samles, men gudstjenesten blev stadig afholdt i Gladsaxe Kirke. Men i 1923 blev menighedshuset ombygget og fik et kirkepræg med kamtakket gavl og blev indviet som midlertidig kirke.

Nu er midlertidigt jo et vidt begreb, og i dette tilfælde varede midlertidig frem til 15. august 1976, hvor Jørn Utzons kirke blev indviet. Men nu er den gamle kirkes dage talte. På byrådsmødet 10. juni besluttede et stort flertal af Byrådets medlemmer at den skal nedrives, da den ligger i vejen for det nye byggeri. Det er svært at forstå, at det vil ske. Bygningen er bevaringsværdig og ligger så yderligt på grunden, at den burde kunne blive liggende.

-En af Bagsværds ældste bygninger forsvinder for eftertiden, som der er sket med mange andre bygninger. Her kan nævnes Gladsaxe landsby, Buddinge og Bagsværd Kro, Buddinge gamle skole osv. Kun ihærdige lokale personer med interesse i gamle bygninger var skyld i, at Aldershvile Slotsruin endnu består. I mange år er der for sjov sagt, at i Gladsaxe må bygninger ikke være over 100 år gamle, så skal de fjernes. Mens andre kommuner, f.eks. Lyngby, prøver at bevare deres gamle bygninger og finde et formål med at bruge dem, må dette ikke ske i Gladsaxe, siger Arne Fogt, der er formand for Gladsaxe Lokalhistorisk Forening.