- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fra jordbaner til kunstgræs

Store huller i fodboldbanerne er fyldt op med jord. Måske kommer der også græs på et tidspunkt. Den lille indrammede kunstgræsbane er ved at falde fra hinanden, fordi den åbenbart ikke er blevet plejet, siden den blev sat op for et par år siden.

Når kommunalpolitikerne snart går i gang med at forhandle budgettet for det kommende år, så håber man i IF Bytoften ved Gladsaxe Skole, at der kommer en kunstgræsbane med på listen.

-Der går 738 elever på Gladsaxe Skole, der er ca. 300 børn i SFOen, og vi har 325 medlemmer i fodboldklubben, fortæller Thomas Dreyer, der er formand for fodboldklubben og med i skolebestyrelsen.

-Alene ud fra de tal kan man jo se, at der er basis for at få brugt området lige fra morgenstunden til langt ud på aftenen, og ikke mindst vil det betyde, at vi ikke behøver at sende hold af sted til kunstgræsbanerne på Bagsværd Stadion, siger Thomas Dreyer.

Et af problemerne med græsbanen på arealet ved Gladsaxe Skole er, at den kun kan vende den ene vej og ikke flyttes mange meter. Så der slides på meget begrænsede områder.

-Det bliver så ikke bedre af, at nogle hundeejere mener, at det er i orden, at deres dyr skal løbe frit omkring og lave huller, siger Thomas Dreyer.

-Vores drøm er at få hele arealet dækket af kunstgræs og få sat lysmaster op, så vi kan bruge anlægget hele året. Umiddelbart kan jeg ikke, at lysmasterne vil genere, fordi de vender ind mod skolen. Og en meget stor del af vore medlemmer er jo naboer til klubben. På de gode dage har vi op mod 100 spillere i aktion på anlægget, siger Thomas Dreyer.

Der er nu kunstgræs på Gladsaxe Stadion til Gladsaxe-Hero, i Bagsværd til Bagsværd Boldklub og på ABs anlæg til AB og Værebro Boldklub VB 1968.

-Jeg vil tro, at det vil koste ca. 5 millioner kroner at skifte jordbanerne hos os ud med kunstgræs, og så sparer man jo en lang række vedligeholdelsesopgaver med at fylde huller ud, så græs, kridte baner og slå græs, siger Thomas Dreyer.