- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

18 flygtninge til Gladsaxe i år

Befolkningstallet i Gladsaxe Kommune er ifølge den lille bog ”Gladsaxe i tal 2015” på 67.347. Det tal bliver formentlig en anelse i højere i år, fordi Gladsaxe skal modtage 18 nye flygtninge. I fjor kom der 14 flygtninge til kommunen.
Tallet er dog reelt en smule højere, fordi der senere har været tale om familiesammenføringer med ægtefæller og børn.
Til det kommende byrådsmøde har Mogens Camre fra Dansk Folkeparti bl.a. stillet en længere række spørgsmål til borgmesteren for bl.a. at få disse tal frem, lige som han gerne vil have en redegørelse for hvilke omkostninger Gladsaxe kommune gennem de seneste fem år har afholdt i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere samt hvilke forventninger, kommunen har til udviklingen i de nærmeste år. Endvidere ønsker han en redegørelse for i hvilket omfang disse omkostninger er dækket af statslig finansiering.
”Borgmesteren bedes for gruppen af indvandrere, henholdsvis flygtninge (asylanter og asylansøgere) redegøre for de enkelte nationalitetsgruppers arbejdsmarkedsdeltagelse og deres deltagelse i undervisning, fordelt på aldersgrupper. Videre bedes borgmesteren redegøre for de enkelte nationalitetsgruppers kriminalitet opdelt efter arten af denne kriminalitet. Endelig bedes borgmesteren redegøre for de enkelte nationalitetsgruppers deltagelseshyppighed i danskundervisning”, står der i spørgsmålet fra Mogens Camre.
På Gladsaxe Bladet har vi fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil forsøge at gøre tilværelsen lidt lettere for flygtningene ved bl.a. at være med til at give sproghjælp. I kommunen findes Netværk for Flygtninge og Indvandrere. Her kan man henvende sig hvis man ønsker at være frivillig og hjælpe fx med sprogundervisning. Netværket tilbyder bl.a. lektiehjælp, både til børn og voksne.