Beboerne bliver mast
Sirenemasten ved Magle Torv bliver højere trods beboerindsigelser

Den eksisterende sirenemast i Maglegårdskvarteret skal udskiftes. Det er den indstilling som By- og Miljøforvaltningen kom med til Trafik- og Teknikudvalget, der havde punktet på dagsordenen i aftes.
Det er selskabet bag masten, teleoperatøren TelCon, der har søgt Gladsaxe Kommune om udskiftning af masten, fordi der er manglende 3G-dækning i området.
I 2008 gav By- og Miljøforvaltningen afslag til en ansøgning om opsætning af en mast på 24 meter. Begrundelsen for afslaget var dengang, at lokalplan 17.08 ikke tillod yderligere bebyggelse i området.
Masteloven tager højde for fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og om adgang til at sætte antennesystemer op på master, der ikke i forvejen bruges til radiokommunikation. Loven kræver endvidere, at kommunen skal medvirke til at sikre dækning.
Mastens højde stiger fra 18 til 27 meter. Det kræver såvel en dispensation fra den gældende lokalplan samt naboorientering. Det sidste er nu overstået. Der kom 41 indsigelser. 30 af dem gik på, at masten bliver for høj. 32 mener, at opsætning af masten vil være skæmmende og ikke vil passe ind i et villakvarter, og at den vil være med til en værdiforringelse på 10-40 procent. Seks borgere har udtrykt bekymring over den øgede stråling ved den nye mast. En enkelt borger har givet en positiv tilbagemelding. Han mener, at det vil hjælpe med det svare mobilsignal, der er på Grønnemose Allé. Der kom også 2 protestbreve, som var underskrevet af 128 borgere, som afviser opsætningen af masten med de samme begrundelser som nævnt oven for.
Forvaltningen bad selskabet om at vurdere muligheden for at vælge en alternativ placering. I svaret fastholder selskabet sin nuværende ansøgning om forhøjelse af sirenemasten som den eneste fremkommelige løsning.
Forvaltningen har derfor indstillet, at der gives byggetilladelse til udskiftning af sirenemast til antennemast.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top