annonce
Et inkluderende fællesskab
Idrætsbørnehuset Lundegården involverer børnene

I Lundegården arbejder vi med børnefællesskaber, så alle børn føler sig hørt, set og respekteret. Et vigtigt element i dette arbejde er at børnene har mulighed for at være med til at skabe aktiviteterne og dagene. En forudsætning for at børnene kan bidrage og være en del af fællesskabet er at de har en forståelse for det der sker og kan se en mening med det. At føle man høre til i et fællesskab giver de bedste forudsætninger for udvikling og læring.
For at understøtte muligheder for deltagelse for det enkelte barn har vi i hele huset indført visualisering, i form af piktogrammer, dagstavler og projekttavler. Visualiseringen er bl.a. med til at understøtte børnenes forskellige sproglige kompetencer.
Det visuelle er desuden med til at skabe forudsigelighed og en tydelig struktur. Denne tydelighed er i forvejen kendetegnet ved arbejdsmetoden i Idrætsbørnehuset Lundegården og i kommunens øvrige børnehuse igennem den fælles faglige ramme: Didaktisk Anvendt Pædagogik (DAP). I Lundegården er det ikke kun pædagogen, der har forståelse for, hvad der skal ske i løbet af dagen, børnene vil med støtte fra de visuelle effekter opleve at de kan bidrage til dagens forløb og de fælles aktiviteter, og dermed opnå højere grad af medbestemmelse.
Selve visualiseringen består af tre dele: Dagstavler, projekttavler og humørkort. Dagstavlerne giver overblik over dagen og ved hjælp af piktogrammer kan børnene se hvad der skal ske og i hvilken rækkefølge. Projekttavlerne synliggør de forskellige projekt grupper, så hvert barn har en forståelse for, hvem de skal være sammen med og hvad de skal lave. Humørkortene er symboler der hjælper barnet med at sætte billeder og ord på følelserne i svære situationer. Barnet kan selv pege på et af symbolerne eller pædagogen kan anvende symbolerne til at stille spørgsmål ud fra.
Vi har med erfaringer og viden fra vores specialgruppe set at alle vores børn har glæde af de visuelle effekter, og vi ved, at det giver større og bedre muligheder for at tilegne sig nye kompetencer og udvikle sig inden for personlig, sociale og sproglige kompetencer.
Der findes ikke én sandhed og ikke én rigtig måde at anvende visuel støtte på og derfor ses stor variation i hvordan der arbejdes med det i grupperne. Det er ikke alle børn, der har behov for visuel støtte. Vi oplever, at de børn, der har behovet, selv søger det, imens andre registrerer det og hurtigt er videre.
Der er således ingen tvivl om at visualiseringen giver mening i et børnehus som Lundegården, hvor vi hver dag arbejder på at skabe et inkluderende fællesskab for alle børn. Et fællesskab hvor der er plads til den enkelte og hvor alle har mulighed for at deltage og bidrage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top