Kastanieallé står foran fældning
Søhuse i Bagsværd skifter for alvor karakter, når 17 træer fældes

Søhuse i Bagsværd er en af de mest vidunderlige veje i Gladsaxe Kommune. Der er 25 store for ikke at sige enorme kastanietræer på vejen, som skaber en unik allé. De ældste træer er fra 1905, mens de yngste genplantede træer er fra 1981.
I en årrække har beboere rettet henvendelse til kommunen om vedligehold og beskæring af træerne. By- og Miljøforvaltningen undersøgte i efteråret træerne for at finde frem til deres sundhedstilstand. Undersøgelsen viste, at flere af træerne har påkørsels- og beskæringsskader. Der er barkskader på stammer, større grene og rødder over jorden, hvilket øger risikoen for, at træerne rådner indefra.
Hestekastanier har et sprødt og skrøbeligt ved. Det giver risiko for at større grene knækker, når træet ældes. I sidste måned knækkede en større gren uden synlig sygdom.
Forvaltningen anbefaler derfor nu, at de 17 ældste træer fældes og at stødene rodfræses. Beboerne har fremsendt et fælles høringssvar. De er kede af fældningen, men er indforstået med, at de skal fældes, hvis de er syge og til fare for mennesker og bygninger. Samtidig ønsker de en allé med mindre træer.
Imidlertid vurderer forvaltningen, at en genplatning af alleeen med 28 hvidrøn vil koste i omegnen af 700.000 kroner. Derfor er forvaltningens anbefaling, at træerne fældes og rabatten tilsås med græs.
Trafik- og teknikudvalget havde punktet på dagsordenen på udvalgets møde i aftes.
Kastanietræer 01 34-15
Så charmerende og smukt ser der ud på Søhus i Bagsværd. Nu står alleens største og ældste træer foran en fældning i løbet af dette efterår.
Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top