Kommunen bør have oversigt over hjertestartere
Hjertestarter-01-33-15.jpg
I sportshallen er der mulighed for hurtigt at få fat i en hjertestarter. Foto: Kaj Bonne.
Lars Abel vil have bedre hjælp til borgerne

Foranlediget af den aktuelle offentlige debat om adgangen til hjertestartere, foreslår jeg, at Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside opretter information, f.eks. med præcis adresse- og kortangivelse, om, hvor der er adgang til en hjertestarter i kommunen. Jeg er opmærksom på, at byrådet gennem de senere år har udvidet antallet af hjertestartere, hvilket jeg er helt tilfreds med.
Jeg har forgæves søgt efter ”hjertestarter” på hjemmesiden, men måske findes information ”gemt” et sted.
Jeg har i medierne set, at en repræsentant for Billund Kommune oplyser, at man ved opkald til 112 får oplyst, hvor man finder den nærmeste hjertestarter. Er det også tilfældet i Gladsaxe ?
Samtidig foreslår jeg, at økonomiudvalget får en orientering om, hvordan Gladsaxe Kommune i dag er dækket med adgang til hjertestartere og således åbner en mulighed for evt. at overveje dækningens omfang, samt vurderer behovet for yderligere lokal skiltning.
Er det muligt at oplyse
noget om, i hvilket omfang hjertestarterne har været benyttet ?
Under alle omstændigheder finder jeg det betryggende, at byrådet sikrer en tilfredsstillende dækning med hjertestartere på strategisk vigtige steder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top