annonce
P-korps til nytår
Parkering-01-34-15.jpg
Det forventes, at der vil blive udskrtevet 1.700 afgifter i løbet af et år - selv om der nok er langt flere syndere. Foto: Kaj Bonne.
Kommunale vagter skal udføre arbejdet

Det har været længe undervejs, men nu skulle det være en realitet. Ved årsskiftet indføres en prøveordning med et kommunalt p-korps, der skal tage sig af de værste uhyrligheder omkring overtrædelse af parkeringsreglerne.
Trafik- og teknikudvalget behandlede sagen i går på sit møde. Ordningen minder på mange måder om den ordning, der for nogle måneder siden blev indført i Ballerup.
Umiddelbart foregår langt de fleste overtrædelser på Søborg Hovedgade med tilstødende villaveje og på Søborg Torv. I Bagsværd er der ikke nævneværdige problemer, fordi der er mange p-pladser med landstidsparkering bag hovedgaden.
Af og til er der også voldsomme overtrædelser af reglerne på Vandtårnsvej.
By- og Miljøforvaltningen har samarbejde med Center for Økonomi og ISG (Intern service Gladsaxe), opstillet en model for varetagelsen af den kommunale parkeringskontrol.
Den kommunale parkeringskontrol planlægges i drift fra 1. januar 2016.
Den fysiske kontrol skal varetages af rådhusvagter ansat i ISG, som opnormeres med en fuldtidsstilling til en årlig udgift på 400.000 kr.
Behandling af klager skal sker i Vej- og Parkafdelingen, som tilføres personaleressourcer svarende til en 15 timers stilling og en årlig udgift på 135.000 kr. Hertil kommer budget for udgifter til adgang CRM og kontingent til Dansk Parkeringsforening mv. på i alt 55.000 kr. Den samlede årlige udgift 590.000 kr. vil i 2016-2018 delvis kunne afholdes af indtægter fra parkeringsafgifter, idet der oprettes og indgår en indtægtskonto på Trafik- og Teknikudvalgets budget. Fra 2019 forventes ordningen at balancere. Den nærmere udmøntning i de forskellige budgetår forventes at indgå i budgetprocessen.
Forvaltningen har i samarbejde med ISG vurderet, at ansættelse af en halvtidsvagt, som tidligere nævnt, ikke er en realistisk løsning. Tilsvarende vurderede forvaltningen, at antallet af årlige afgifter nu vil blive ca. 1700 svarende til at kommunen opnår årlige indtægter på ca. 435.000 kr..
By- og Miljøforvaltningen peger på, at evaluere ordningen efter 1-2 år.

By- og Miljøforvaltningen indstillede
til mødet i går
1. at udvalget, med forbehold for endelige beslutninger i forbindelse med budget 2016-2019, godkender den opstillede model,
2. at Rigspolitiet kontaktes for godkendelse af en kommunal parkeringskontrol,
3. at handelsforeningerne inddrages for en drøftelse af eventuelle lempelser eller skærpelser af parkeringsrestriktionerne langs hovedgadestrækningerne, og
4. at en evaluering af ordningen forelægges for udvalget i efteråret 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top