annonce
Vi skal hjælpe flere flygtninge
flugt.jpg
Gladsaxes to viceborgmestre, Serdal Benli, SF (tv), og Lars Abel, Konservative (th), foreslår, at Gladsaxe skal tage sit ansvar og hjælpe flere flygtninge. Foto: Privat.
Konservative og SF i en fælles appel

Gladsaxe skal også tage et ekstra ansvar og hjælpe flere flygtninge.
Sådan lyder det fra det konservative byrådsmedlem Lars Abel og viceborgmester Serfal Benli fra SF, og de stiller nu forslag om, at Gladsaxe tager imod flere end de 18, som man skal tage imod i følge kommunekvoten for 2015.
”Vi har i kommunerne moralsk pligt til at modtage de flygtninge, vi kan overkomme. I vores Danmark skal vi udvise medmenneskelighed og respekt for de mennesker, som er bragt i denne ulykkelige og tragiske situation. De er flygtet fra krig og ødelæggelse, mange fra Syrien.”, står der bl.a. i en pressemeddelelse fra de to politkere
I den aktuelle situation, hvor tilstrømningen af flygtninge i Danmark er højere end nogen sinde, er det vigtigt, at vi i kommunerne på det helt praktiske niveau hjælper disse mennesker. Hverken Regeringen, Folketinget eller Statsadministration har værktøjerne til alene at løse de daglige praktiske opgaver med bosætning og alt det, der i øvrigt følger. Kun kommunerne, som er tættest på borgerne og hverdagen, kan løse disse opgaver. I år forventer vi at modtage 18 og næste år 27 nye flygtninge i Gladsaxe. Det er jo ikke store og belastende tal. Vi skal derfor drøfte, hvordan vi kan tage flere.
Vi bryder os ikke om den ofte menneskefjendtlige tone, som har præget debatten. Heldigvis har civilsamfundet den seneste uges tid reageret aktivt og positivt, og mange mennesker har besluttet, at de ønsker at hjælpe frem for at kritisere og afvise de mange flygtninge. Det nytter ikke at tro, at Danmark blot kan lukke grænsen og øjnene ! Vi har brug for en fælles europæisk løsning, som Danmark nødvendigvis må være en del af. Danmarks omdømme har allerede lidt stor skade på grund af den skingre tone, som desværre har taget overhånd og som fortsat langt hen ad vejen præger det politiske flertal på Christiansborg.

Vis respekt
Statsministeren måtte for- nylig konstatere, at ”vi er blevet overhalet af virkeligheden”. Nu er det praktiske løsninger, der er brug for. Vi skal ikke bare vente på, hvordan Christiansborg og EU løser problemerne. Der er nok at tage fat på i hverdagen her og nu. Det er også en kommunal opgave. Nu er det tid til, at vi som lokalpolitikere handler. Vi taler om mennesker, som ligesom os – dig og mig – vil gøre det bedste for deres familie. Der skal meget til før man forlader sin hjemstavn og påbegynder en farlig flugt over vand og lange geografiske afstande. Derfor skal vi også vise disse mennesker stor respekt.

Forslag til Gladsaxe Byråd:
Vi anmoder om, at følgende forslag optages på dagsordenen for Gladsaxe Byråds møde 30. september.:
Ifølge den redegørelse, som blev givet på byrådsmødet 26. august skal Gladsaxe i 2016 modtage 27 nye flygtninge. I 2015 skal vi modtage 18 nye flygtninge.
Under indtryk af den aktuelle situation og tilstrømningen af mange nye flygtninge til Danmark i et antal så langt over det antal, at de nuværende tildelinger til kommunerne må betragtes som urealistisk lave, foreslås det, at byrådet beslutter, at økonomiudvalget snarest drøfter muligheden for at meddele til Udlændingestyrelsen, at Gladsaxe hurtigt står til rådighed for at modtage et højere antal flygtninge end hidtil udmeldt. Det vil være naturligt at undersøge byrådets muligheder muligheder for at sørge for nødvendig boligplacering mv.
Økonomiudvalget opfordres til at drøfte muligheden for i tillæg til den obligatoriske integrationskontrakt med jobcentret at udforme en mere omfattende ”pakkeløsning” for alle flygtninge, som kommer til Gladsaxe.
I denne ”pakke” kan der f.eks. åbnes mulighed for, at byrådet under opholdet mere aktivt bistår de pågældende mennesker med at videreføre / igangsætte relevante uddannelsesforløb (herunder i det danske sprog) svarende til den enkeltes ønsker / forudsætninger, samt i tæt samarbejde med områdets virksomheder/organisationer (gerne i samråd med Gladsaxe Erhvervsråd) at indgå en ”partnerskabsaftaler”, som åbner mulighed for, at de pågældende kan påtage sig aktiv beskæftigelse, for herigennem at bidrage til, at de hurtigere bliver helt eller delvis selvforsørgende. Økonomiudvalget opfordres tillige til at iværksætte aktiv kontakt til kultur- og fritidslivet for at skabe baggrund for en bedre integration i og forståelse for det danske samfund.

Skema

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top