- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

88 flygtninge på fem år

Mange er på flugt fra krige i arabiske og asiatiske lande, og mange kommer til Danmark. Men det er ikke ret mange, der kommer til Gladsaxe. Det blev præciseret ved byrådsmødet i onsdags, hvor der var spørgsmål fra både den konservative Lars Abel og Mogens Camre fra Dansk Folkeparti om hvordan kommunen takler situationen og om hvilke tal, man skal forholde sig til.
Flemming Holst fra Enhedslisten forsøgte som udvalgsformand for det område at belyse de fleste områder, men der er ting, som man simpelt hen ikke kan få oplyst, og så er der andre områder, hvor man skal ned i de enkelte sager via personnumre, så det vil blive meget tidskrævende.
-For år tilbage – fra 2006 til og med 2011, hvor der kom færre asylansøgere til Danmark – og til hele Europa – var Gladsaxe en såkaldt 0-kommune. Det betød, at vi ikke skulle modtage, boligplacere og integrere nye flygtninge, fortalte. I 2012 modtog Gladsaxe 23 flygtninge, i 2013 var det 6 flygtninge, i 2014 modtog vi 14 flygtninge og i 2015 modtager Gladsaxe 18 nye flygtninge.
-Et foreløbigt tal for 2016 viser, at Gladsaxe næste år skal modtage 27 nye flygtninge, men det kan jo nå at ændre sig, da det er afhængig af flygtningesituationen generelt, sagde Flemming Holst.
Lars Abel lagde for med at sige, at han mente, at man skulle behandle flygtningen med respekt og værdighed – sådan gør man i mit Danmark – og han var noget træt af den debattone, der findes hos dele af befolkningen.
-Jeg mener godt, at vi kan klare at tage imod 18 flygtninge. Det er overkommeligt, men vi skal ikke tage imod flere end vi kan magte, sagde Mogens Camre.
Michele Fejø fra Liberal Alliance kommer selv fra Brasilien og hun ville gerne hilse på flygtningene, sagde hun.
-I modtageprogrammet indgår også boligplacering. I den forbindelse får de vejledning om alt det praktiske og papirmæssige, der er ved at flytte i egen bolig, ligesom de får hjælp til at etablere sig med det mest nødvendige. I de tilfælde, hvor kommunens boligformidling ikke har en
passende bolig klar, indkvarteres flygtningene midlertidigt, indtil en bolig er klar. Nogle nye flygtninge bor derfor på hostel eller lignende i den første tid i Gladsaxe, fortalte Flemming Holst.