Borgermøde om Kagsåparken
Kommunerne i Gladsaxe og Herlev samarbejder om rene vand og færre oversvømmelser

De fleste danskere har vel efterhånden fundet ud af, at når det regner i disse år, så kan vi forvente det værste. For blot fire uger siden stod Buddinge Station under vand under et heftigt skybrud.
Kloaksystemet omkring den ca. tre kilometer lange Kagsåpark mellem Gladsaxe og Herlev har flere gange haft svært ved at følge med under kraftige regnskyl. Spilde- og regnvand presses om gennem kloakkerne og løber direkte ud i Kagsåen. Det har givet store gener for naboerne, når Kagsåen går over sine bredder.
Det agter kommunerne i såvel Gladsaxe og Herlev at gøre noget ved sammen med forsyningsselskaberne Nordvand og HOFOR. Parterne går sammen om et projekt, der skal forædle Kagsåparkens afløbsforhold. Naturligvis gælder det i første omgang om at mindske de gener, som oversvømmelserne medfører, men en sidegevinst ved projektet er, at vandkvaliteten i åen forbedres.

Invitation

De to kommuner inviterer til borgermøde om regnvandsprojektet torsdag 1. oktober kl. 19-21 på Herlev Byskole, afdeling Elverhøj, Ederlandsvej 23 i Herlev.
– Vi håber, at mange naboer, pendlere, virksomheder eller andre med interesse i Kagsåparken har lyst til at komme til borgermødet. Vi vil meget gerne bruge deres lokalkendskab, forslag eller ideer til, hvad der skal undersøges i VVM-redegørelsen”, siger Anders Christiansen, byplanlægger, Gladsaxe Kommune.
Ifølge det foreløbige projekt arbejdes der på, at Kagsåen får et mere naturligt og slynget forløb med nye lavninger langs åen. Det skulle være med til at tilbageholde og forsinke regnvandet. En bassinledning lægges under jorden. Her skal spildevandet fra husholdningerne modtages. Skulle det regne kraftigt, så er det meningen, at bassinledningen fremover skal kunne opbevare spildevandet, indtil det igen kan passere frit i systemet.
Der er i øjeblikket overløb med spildevand fra kloakken 50–60 gange om året. Med den ny bassinledning skulle dette helst falde til ca. fem gange årligt. Vandet i Kagsåen vil blive markant renere, og i tillæg vil lugtgenerne blive begrænset.
Læs mere om projektet på nordvand.dk/kagsaa, hvor du også kan downloade et ideoplæg om projektet.
width="620"
På borgermødet den 1. oktober kan du fremkomme med forslag til, hvad der skal undersøges i VVM-redegørelsen af et projekt, der skal give mere plads til stadig større mængder regn i Kagsåen, samtidig med at vandet bliver renere.
Foto: Privat.

1 kommentar om “Borgermøde om Kagsåparken”

  1. Niels Bent Johansen siger:

    Jeg foreslår, at man hæver ambitionsniveauet til overløb max 1 gang pr. år.
    Dette kan gøres ved en kombination af bassinledning og grønne afløbsløsninger i oplandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top