Det ønsker partierne
Partierne i byrådet kommenterede borgmesterens budgetforslag for de kommende fire år

Den 2. september havde Gladsaxe Byråd 1. behandling af budgettet for 2016-2019. Partierne kan fremsætte med ændringsforslag frem til den 21. september. Der er 2. behandling den 7. oktober.
Gladsaxe Bladet har plukket nogle af partiernes væsentligste ønsker, som de blev fremstillet på byrådsmødet.
Socialdemokratiets væsentligste fokuspunkter fremlagt i borgmesterens budgetforslag: 1) Tidlig indsats målrettet mod udsatte børn i førskolealderen. 2) Investering i nye beskæftigelsesindsatser. 3) Fortsætte arbejdet med at udvikle Gladsaxe som vækstkommune. 4) Styrkelse af det mangeårige arbejde med at forbedre kommunens drift med blandt andet klimabevidste valg.
Venstre (fremlagt af Ebbe Skovsgaard): Pengene i kommunekassen tilhører borgerne. Nogle af pengene bør sendes tilbage til borgerne i form af skattelettelser, både person- og ejendomsskat. Der er behov for et vækstudvalg nu. Vi skal have fokus på de høje administrationsudgifter. Øget fokus på praktikpladser. Afskaffelse af det nye kommunale P-korps.
Enhedslisten (fremlagt af Trine Henriksen): Øget indsats for klima (forebyggelse) og grøn omstilling. Bedre tid til at arbejde med de nye ting i skolereformen. Pulje til efteruddannelse inden for ældreområdet. Forsøg med 6-timers arbejdsdag i ældreplejen. Jobcenteret som jobformidler. Fortsat styrket social balance. Opgradering af omklædningsforholdene på idrætsområdet. Pulje til vikardækning til steder med højt sygefravær.
Konservative (fremlagt af Lars Abel): Analyse af muligheder og perspektiver ved at erhverve UCC/Blaagaards bygninger og faciliteter. Gladsaxe skal være på forkant med sundhedsudviklingen (vi skal se kritisk på os selv udefra). Vækstsporet skal fortsættes og udvikles, så Gladsaxes virksomheder får optimale betingelser for at virke. Styringen af Gladsaxe Kommune skal fortsat bygge på et solidt økonomisk fundament.
Liberal Alliance (fremlagt af Michelle Fejø): Gundskylden i Gladsaxe må i kroner og ører i 2016 ikke overstige 2015-beløbet (grundskylden er siden 2002 steget med 120 %, mens forbrugspriserne kun er steget med 25 %). Den kommunale indkomstskat sænkes med mindst 0,2 % til 23,7 i 2016. Sygefraværet blandt kommunens ansatte skal reduceres mærkbart næste år (LA har tidligere fremlagt konkrete forslag). Antallet af administrativt ansatte i kommunen skal nedbringes fra 11,8 % til 8 % af alle ansatte i 2018. Ingen børn skal forlade skolen uden at kunne læse, skrive og regne.
Radikale Venstre (fremlagt af Claus Wachmann): Gladsaxe har en stærk økonomi, og den skal fastholdes, så der fortsat kan investeres i borgere og vækst. Øget fokus på at fastholde Gladsaxe som en grøn kommune.
Dansk Folkeparti (fremlagt af Kristian Niebuhr): Borgmesteren skal bringes tilbage til en fornuftig økonomiførelse, ellers kan det gå helt galt for Gladsaxe Kommune. Ikke flere kommunale ansættelser. Hvis ikke flere unge opnår karakterer på 2 eller derover, så skal vi kigge på, om vi får nok ud af vores meget dyre folkeskole. Nej til et kommunalt P-korps. Ingen studierabat til svømmehalen. En mere fleksibel åbningstid i dagtilbuddene. Nedsættelse af personskatten og grundskylden. En fast kvadratmeterpris i botilbuddene for voksne borgere med særlige behov. Stop for ikke-lovbundne ydelser til indvandrere/flygtninge, bl.a. modersmålsundervisning. Yderligere kørsel til aktiviteter, for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Socialistisk Folkeparti (fremlagt af Serdal Benli): Midler skal afsættes til fortsættelse af CO2-handleplanen og den grønne udviklingspulje i 2018 og 2019. Gratis psykologhjælp til unge på 15-25 år. Tilbud om tandlægerådgivning for socialt udsatte og om synsundersøgelser på vores plejehjem. Vores foreningsliv skal tilbydes de rette faciliteter, og der skal kigges på et nyt og gennemsigtig bookingsystem, så kapaciteten udnyttes optimalt til fordel for brugerne. Renoveringen af Bagsværd Fort skal gøres færdig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top