- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Forhindringsløb på fortovet

Når renovationsfolk henter de store grønne containere, med haveaffald så har borgerne en forventning om, at containerne sættes tilbage, hvor de stod.
Men sådan går det ikke altid.
Beboere på Kiplings Alle, Carls Blochs Alle og Christianehøj oplevede for nylig, at containerne var efterladt ude på fortovet, så det nærmest ikke var til at komme frem eller tilbage.
På Christianehøj stod en del beholdere pivåbne med dertil hørende lugtgener.
En beboer på Kiplings Alle forsøgte at overbevise renovationsfolkene om, at de burde sætte beholderne tilbage. Det blev ikke modtaget i en god ånd.
-I fjor klagede vi også over forholdene, og det hjalp øjeblikkeligt, men så gik det altså galt igen. Mon vognmanden husker at give nyansatte et kursus, eller er der nogen, som trænger til et nyt job, spørger borgeren.