Forliget er på plads
Søborg-Skole-01-39-14.jpg
Søborg Skole har rundet de 100 år, og det kan bestemt ses mange steder på skolen ikke mindst på hovedbygningen, så der er basis for forbedringer. Foto: Kaj Bonne.
Kun LA og Dansk Folkeparti står udenfor

Der er vendt lidt op og ned på tingene omkring budgetforliget for 2016. For en gangs skyld er Enhedslisten med, mens Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tidligt i forløbet forlod forhandlingerne. Det betyder, at Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og De Konservative er med i forliget.
Skatten forbliver uændret men med et håndslag på at sænke den med 0,1 procentpoint i 2017, hvis økonomien fortsat er god.
Blandt hovedpunkterne i budgetaftalen er flere pædagoger i børnehuse og psykologstøtte til unge, en tidlig indsats over for udsatte børn, en jobindsats, der skal flytte 500 til selvforsørgelse og mere forebyggende sundhed især med henblik på opsporing og tidlig behandling.
Mange af kommunens skoler trænger også til en kærlig hånd eller ligefrem kærlige hænder, så der er sat penge af til undersøgelser af de forskellige behov, og især Søborg Skole er i fokus, så der kan skabes de bedste vilkår for elevernes indlæring.
Blandt andet skal unge med svage dansk og matematikkundskaber have hjælp til at forbedre disse kundskaber, så de kan klare en erhvervsuddannelse.
Der er afsat penge til at ansætte flere socialrådgivere, så antallet af sager nedsættes til 25 per medarbejder. Dermed får socialrådgiverne bedre tid til at arbejde
forebyggende med familien, også kaldet Sverigesmodellen. Som led i projekt Social Balance skal der desuden findes meningsfyldte nyttejobs til unge, der ikke er i arbejde. Beskæftigelsesindsatsen forventes at medføre, at ca. 500 borgere vil overgå fra offentlig forsørgelse til at kunne forsørge sig selv – til gavn for fællesskabet – og i særdeleshed til gavn for den enkelte.

Fortsat fokus på sygefravær
For at skabe rum til de mange nye tiltag og sikre, at Gladsaxe fortsat har en sund og robust økonomi, fortsætter arbejdet med at effektivisere kommunens drift og nedsætte sygefraværet.
Læs hele budgetforliget for 2015-2018 på gladsaxe.dk/budgetforlig2016
Det samlede budget med bilag for 2016 -2019 vil være tilgængelig på www.gladsaxe.dk/budget2016 fra 15. november 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top