Klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere
260 borgere kan få ekstra oplevelser

En tur i svømmehallen, bagning af en kage, lakering af negle.
Det kan måske for nogle af kommunens hjemmehjælpsmodtagere være et stort ønske. Der bare indtil nu ikke har kunnet lade sig gøre.
Men nu er mulighederne åbnet.
Det kunne Trine Græse, formand for Seniorudvalget orientere om på byrådsmødet i onsdags.
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015 er der afsat i alt 75 mio. kr. i 2015 og
150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel.
I 2015 og 2016 skal kommunerne ansøge om deres andel af puljen. Fra 2017 overgår midlerne til bloktilskuddet.
Formålet med puljen er at sikre de svageste hjemmehjælpsmodtagere mindst 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgeren skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til og ubrugt tid kan spares op. Da puljen er beregnet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, har vi efter drøftelser med Handicapråd og Seniorråd valgt at afgrænse målgruppen i forhold til hvor meget hjælp, der gives til den enkelte borger.
Målgruppen er derfor borgere, der modtager hjælp til personlig pleje i mindst 45 minutter dagligt samt borgere visiteret til særlig omsorg.
Med denne afgrænsning vil der være ca. 260 borgere, der får tilbuddet. Hvis de alle gør brug af tilbuddet i fuldt omfang, så vil der være et lille merforbrug. Det vil i så fald kunne afholdes inden for udvalgets budget.
Det er op til borgeren selv at vælge en aktivitet. Dog skal aktiviteterne ligge inden for medarbejdernes almindelige kompetencefelt. Af hensyn til sikkerhed omkring personfølsomme oplysninger tilbydes ikke IT-hjælp.
Vi har fået tilsagn om vores del af puljen, og ordningen er sat i værk. Sagen i dag drejer sig alene om at få pengene placeret ind i budgettet,. sagde Trine Græse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top