- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Pengene fosser ud af kommunekassen

Det skyldes, at borgmesterens budgetforslag ikke indeholder en forsvarlig ramme om Gladsaxe kommunes økonomi, og at borgmesteren ikke er indstillet på at imødekomme vore forslag om besparelser og minimale skattenedsættelser. Gladsaxe har en god økonomi, men nu er Gladsaxe på vej til at blive en økonomisk svagere stillet kommune.
I borgmesterens budgetforslag falder årets resultat fra minus 52,4 millioner kr. i 2016 til minus 106,2 millioner i 2019. Kommunens gennemsnitlige likviditet forringes fra 674,1 million kr. i 2016 til 254,2 millioner kr. i 2019. Altså borgmesteren vil i budgetperioden bruge 406,8 millioner kr. af kommunens opsparing. Kommunekassens likviditet vil være negativ med 200,8 millioner kr. ved udgangen af 2019.
Årsagerne til denne nedgang i kommunens økonomi er en gaveregn bestemt på at tilfredsstille Socialdemokraternes, Enhedslistens og SF’s særinteresser. I stedet for at effektivisere den offentlige forvaltning og nedsætte kommunens høje sygefravær vil borgmesteren ansætte et større antal offentlige funktionærer, herunder et helt overflødigt parkeringskorps. Ligeledes vil borgmesteren anvende store beløb på anlægsopgaver som kunne udstrækkes over en længere periode.
Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance lægger hovedvægten på en ansvarlig økonomi, skattenedsættelser og effektivisering af den kommunale forvaltning. Da dette ikke kan opnås i samarbejde med det nuværende politiske flertal, har vore to partier valgt ikke at støtte borgmesterens budget.

For Dansk Folkeparti
Kristian Niebuhr
Mogens Camre
For Liberal Alliance
Michele Fejø