- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Soldaterliv på Fortet

Befæstningsdag på Gladsaxefortet

Rigtig mange kiggede forbi, da der i fjor var Befæstningsdag på Gladsaxefortet. Det var 100 år efter udbruddet af 1. verdenskrig, og det betød meget for området.
Igen i år sættes Befæstningsdagen på programmet. Det sker søndag 27. september..
Dagen sættes i gang, når Flyverhjemmeværnets Tambourkorps København kommer marcherende fra Grønnegård, inden der kl. 11.00 er flaghejsning og appel, samt velkomst til Fortets indbudte gæster.
Derefter vil de faste udstillinger være åbne frem til kl. 15.00.
Soldaterliv anno 1915 med mandskab fra fodfolket og fæstningsartilleriet i datidens uniformer og udrustning, samt soldatens tornyster – med skiftetøj, barber- og pudsegrej, hvor der også vises hvad soldaterne fik at spise, og hvad soldaterlønnen var i 1915.
Forbindingspladsen anno 1915 med ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. Bataljon byder på sminkning af ”sår” og som noget nyt – demonstration af en ”genoplivningsdukke”.
Hjemmeværnskompagni ”Hjortespring” fremviser Hjemmeværnet anno 2015 med uniformering, udrustning, radioudstyr og køretøjer.
Militærkøretøjsklubben fra Næstved fremviser gamle militære køretøjer fra tiden omkring 2. verdenskrig.
Dagen igennem kan der købes kaffe/the/kage i ”Krudtcafeen” – og på Kogepladsen i teltlejren, hvor kaptajn Valentiners kogespande er i funktion.
I løbet af dagen vil der være nogle faste programpunkter:
Kl. 11.30, kl. 13.00 og kl. 14.30 er der omvisning på Gladsaxefortet – fortet er kun er åbent denne ene dag om året.
Kl. 11.45 og kl. 13.30 viser Hjemmeværnskompagni ”Hjortespring” feltmæssig angreb ved Fortet.
Kl. 12.00 spiller Hærhjemmeværnets Musikkorps “Nordsjælland” op med populære melodier.
Og endelig kl. 13.45 den store Signaløvelse anno 1915 med brevduerne, horn- og lyssignaler, cykelordonnans og melderytter samt udlagte felttelefoner og afhentning af sårede.
Kl. 15.00 bliver der blæst retræte og flaget nedhales.
Befæstningsdagen er arrangeret af Hjemmeværnskompagni ”Hjortespring” og Dansk Militærhistorisk Selskabs/1914-gruppen ved Gladsaxefortet.