En vild tur i den økonomiske rutsjebane
Skat.jpg
Graf over kommunens økonomi kan give gys og glæde

Onsdag aften vedtages det kommunale budget for 2016. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har valgt at stå udenfor – som det fremgår af læserbreve her i bladet.
Basalt drejer det hele sig om penge – om hvordan de mange, mange millioner skal investeres. Om der skal renoveres, bygges, ansættes folk eller fyres, om der skal gives skattelettelser etc.
I øjeblikket er der mange millioner i kommunekassen, og der tales om renoveringer af skoler – ikke mindst Søborg Skole.
Økonomiafdelingen i Gladsaxe Kommune har lavet en graf over likviditeten, og den viser udsving på helt op til 900 millioner kroner på et år. Af og til er der noget nær lavvande i kassen, mens det til andre tider ser endog meget lyst ud.
Gladsaxe Bladet har bedt Tommy Høgh Danielsen fra økonomiafdelingen forklare, hvordan tingene hænger sammen:
Hvorfor der styres efter den strukturelle balance og den gennemsnitslige likviditet
Der er ønsket en kort gennemgang af, hvorfor kommunen styrer efter den strukturelle balance og den gennemsnitlige likviditet i sin økonomistyring/budgetlægning.
Det fremgår af kommunestrategien, at det er et mål, at den strukturelle balance skal være mindst 220 mio.kr. og den gennemsnitlige likviditet mindst skal være 250 mio. kr. Det sidste mål blev opjusteret i forbindelse med opfølgningen på Økonomiudvalget den 23. februar 2015. Kommunestrategien er godkendt af byrådet den 8.10.2014.

Den strukturelle balance:
Den strukturelle balance defineres som kommunens indtægter fra skatter og tilskuds- og udligningssystemet minus kommunens nettodriftsudgifter.
Den strukturelle balance er en god metode til, at vurdere holdbarheden af kommunens økonomi. Hvis fx kommunen har et løbende driftsunderskud og samtidig står overfor store anlægsinvesteringer, vil kassen hurtigt tømmes. Det er derfor i kommunestrategien besluttet, at den strukturelle balance i gennemsnit bør være 220 mio. kr., så der kan gennemføres de nødvendige anlægsinvesteringer og afdrage på gælden. Niveauet er fastsat ud fra, at kommunen afdrager ca. 50 mio. kr. om året på vores gæld og kommunen har faste anlægsudgifter på omkring 100 mio. kr. og desuden vil have råd til at investere 70 mio. kr. om året i nye anlæg.
I det vedtagne budget er gennemsnittet for den strukturelle balance i perioden 2016-2019 knap 230 mio. kr., og opfylder derfor målsætningen. I budgettet for 2016-2019 er der dog et meget højt anlægsniveau på 275 mio. kr., men det skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.
Men hvis man ser på 2019 er den strukturelle balance 225 mio. kr., dvs. at det er sikret, at der på længere sigt er midler til at opfylde det forventede niveau for anlæg og afdrag. Budgettet sikrer derfor også på længere sigt en sund økonomi.

Den gennemsnitlige likviditet
Likviditeten er i denne sammenhæng opgjort efter kassekreditreglen, hvilket er et gennemsnit over likviditeten i de seneste 12 måneder. Det er også det tal, der afrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet.
Baggrunden for, at der bruges den gennemsnitlige likviditet frem for dag-til-dag likviditet er, at dag-dag likviditet kan svinge meget kraftigt efter, hvornår forskellige refusioner og andre udgifter falder m.m. modtages – se også den vedlagte graf over udviklingen i likviditeten det sidste år. Den gennemsnitlige likviditet i de seneste 12 måneder svinger derimod ikke efter, hvornår forskellige refusioner m.m. modtages, og er derfor en mere retvisende opgørelse af kommunens kassebeholdning. Det er fastsat et mål om en kassebeholdning på ca. 250 mio. kr., så kommunen kan modstå eventuelle ikke forudsete udgifter.
Kassebeholdningen falder i 2016-2019, men det er især begrundet i, at der bruges opsparede likviditet i de kommende til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe. Kassebeholdningen i det nuværende budget forventes således i 2019, at udgøre 233 mio. kr., og opfylder derfor næsten kommunestrategiens mål om en reserve til uforudsete udgifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top