- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mørkhøjvej skal lukkes

Københavns Kommune er ved at gøre klar til en renovering af den bro, der fører over Fæstningsgraven på Mørkhøjvej. Arbejdet skal udføres i sommeren 2016, og det vil medføre en total-lukning af en del af Mørkhøjvej for biltrafikken.
Trafikken skal ledes uden om broarbejdet via Novembervej, så man kan komme ud på Frederikssundsvej. Det bliver til en omkørsel på ca. 1.100 meter.
Trafik- og teknikudvalget i Gladsaxe behandlede sagen på sit møde i går, men der er egentlig ikke så meget at gøre. For broen ligger i Københavns Kommune.
Broen på Mørkhøjvej er opført i 1927 og er 25 meter lang mellem fundamenterne. Hele broen er 45 meter lang. Broen er ca. 20 meter bred, og vejbanen er ca. 10 meter bred. Dertil kommer så fortove og cykelstier på begge sider.
Beslutningen om at lukke vejen totalt er begrundet i, at man så kan udføre arbejdet hurtigere end ved en delvis lukning. Arbejdet ventes udført fra maj til september 2016.
For cyklister og fodgængere etableres en midlertidig bro på tværs af Fæstningsgraven.
En undersøgelse af trafikintensiteten på Mørkhøjvej – en såkaldt ÅDT (ÅrsDøgnTrafik) viser, at der kører ca. 9.200 biler (4 procent er tung trafik), mens der er 3.100 cykler og knallerter.