- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Vejlukning taget til efterretning

Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle i forrige uge, så skal broen på Mørkhøjvej ikke så langt fra Frederikssundsvej repareres. Det vil medføre en lukning af vejen for bilister, der skal køre ad Novembervej i perioden maj til september.
Trafik- og teknikudvalget i Gladsaxe Kommune behandlede sagen forrige mandag velvidende, at der ikke er så meget at stille op, fordi arbejdet skal foregå i Københavns Kommune.
Så det endte med en appel Københavns Kommune om at udføre arbejdet såp hurtigt som muligt og om at informere de berørte beboere og trafikanter. Desuden skal der stilles relevante signalanlæg op. Hvis man valgte at udføre arbejdet etapevis ville det tage ca. dobbelt så lang tid samtidig med, at der kunne opstå sikkerhedsmæssige problemer.