Byggeri uden skyggeproblemer
Søborg_Corner_B_150914-Kopi1.jpg
160 etageboliger nær Søborg Møbelfabrik vil ikke genere naboer

Naboer til NCC-bygningen på grunden ved Tobaksfabrikken ved ringvejen er for visse beboeres vedkommende i voldsom grad blevet generet af det høje byggeri. Dels på grund af at der kastes lange skygger ind i haven, dels på grund af, at man kan stå og kigge ind i haverne.
Det problem opstår ikke, når der på et tidspunkt opføres ca. 160 etageboliger på gennemsnitligt 120 kvm på grunden på Gladsaxevej 384-400, hvor Søborg Møbelfabrik ligger
Økonomiudvalget besluttede 15.april i år at give en principiel tilladelse til, at Gladsaxevej 384-400 kan anvendes til boligformål, etagebebyggelse, og at den bevaringsværdige længebygning mod Gladsaxevej kan anvendes til erhverv. På det grundlag er Byplanafdelingen gået i gang med at udarbejde et forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2013 samt forslag til lokalplan 241 for Søborg Møbel.
Det fremgik af den daværende dagsorden, at lokalplanen skulle danne grundlag for en bebyggelse i op til otte etager med ca. 160 etageboliger på gennemsnitligt 120 m2. Under drøftelserne af dagsordenspunktet blev det gjort klart, at der ikke var taget endeligt stilling til antallet af etager.
Ejerne af Søborg Møbel forhandler på nuværende tidspunkt med en investor om salg af ejendommen i forbindelse med den forestående udarbejdelse af lokalplanen. Inden køb af grunden ønskede investor at få afklaret, hvor højt der kan bygges på grunden. Til at afklare dette har arkitektfirmaet Sweco lavet volumenstudier og visualiseringer af de byggemuligheder, der vurderes at være på grunden, når der tages hensyn til indpasning i området samt lys og skyggeforhold.

Industriområde
Grunden ligger i et industriområde, så man ikke risikerer at genere naboer, og på et tidspunkt kommer letbanen til at køre ude på ringvejen på den såkaldte Boulevard
Desuden trapper bebyggelsen op og ned, så den selv får optimale solforhold.
Kommunens byplanafdelingen vurderer, at et byggeri i op til otte etager vil passe fint på denne placering. Rammebestemmelserne siger seks til 10 etager, og netop bag de forventede ti etager på Boulevarden, vil en bebyggelse, der trapper op i otte etager, give en god overgang til området bagved. Bebyggelsen på Søborg Møbel vurderes ligeledes, at kunne sætte en fin standard for, hvordan arealerne bag Boulevarden kan øges i højden på en velintegreret og levende måde.
I det vedlagte bilag med volumenstudier er etagehøjden sat til 3,10 m. hvilket giver en højde for otte etager på 24,8 m.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top