- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

For lidt plads

Mørkhøj Skole, Gladsaxe Skole, Vadgård Skole og Søborg Skole står alle over for, at der er flere elever i skoledistriktet end der er pladser på skolen. Derfor er det nødvendigt at ændre skoledistrikterne og rykke rundt, så alle skoler leve op til kapacitetskravene – også fordi antallet af skolesøgende børn ventes at stige de kommende år.
– Vi laver jo ikke om på distrikterne, fordi det er sjovt, men fordi det er nødvendigt. Der har været mange udfordringer – også i andre skoledistrikter end Søborg, hvor ændringerne har givet flest negative reaktioner, siger næstformand i af Børne- og Undervisningsudvalget Trine Græse (A).
Forslagene til skoledistriktsændringerne blev sendt til høring i skolebestyrelserne på de berørte skoler. Der har været en høringsperiode og borgermøde på Gladsaxe Skole. Der er indkommet 46 høringssvar, og der er indsendt underskriftsindsamlinger fra de fire berørte skoler. Generelt for høringssvarene er, at der lægges stor vægt på en sikker skolevej; på nærhed til skolen samt på søskendegaranti.
Noget af det som især er faldet forældrene i den sydlige del af Søborg Skoledistrikt for brystet er, at det såkaldte alternativ 5, hvor de rykkes til Grønnemose Skoledistrikt, først kom i spil efterfølgende. Ligeledes går dette alternativ også imod indstillingen for Børne- og Kulturforvaltningen, Grønnemose Skole og Søborg Skole.
– Hvis vi som politikere ikke skulle kunne gå imod forvaltningen, så kunne vi bare nøjes med et ”forretningsministerium” i kommunen, siger Trine Græse.
Vi har også at få en kommentar fra Claus Wachmann (B), formand for Børne- og Undervisningsudvalget.