Fuldt hus til paneldebat
Seniormøde-01-48-15.jpg
Fra paneldebatten på Kildegården. Fra venstre ordstyrer Steen Malmlin, Trine Græse (A), Lis Smidsholm (B), Lars Abel (C), Susanne Palsig (F), Lise Vork fra Ældre Sagen, Linda Maceska (I), Klaus Kjær (O), Kim Wessel-Tolvig (V), Trine Henriksen (Ø) og Carl-Erik Andersen fra Seniorrådet. Foto: Kaj Bonne.
Alle partier fra byrådet gav en midtvejsstatus på ældreområdet, 100 borgere fulgte interesseret med

Ordstyrer Sten Malmlin havde snedigt nok kun givet politikerne to minutter hver til at præsentere deres synspunkter. For som han efter de otte indlæg konstaterede: – Hvis jeg havde givet jer tre minutter, så havde I brugt fire minutter!
Carl-Erik Andersen, formand for Seniorrådet, og Lise Vork, formand fra Ældre Sagen i Gladsaxe, bød velkommen. De glædede sig over det store fremmøde.
100 borgere – fortrinsvis kommunens ældre – mødte i onsdags frem i Kildegårdens festsal til en paneldebat om Gladsaxe Kommunes ældrepolitik. Borgerne var særdeles interesserede i at vide, hvilke tiltag politikerne havde på programmet, for der er nu blot to år til kommunalvalget. Der var altså tale om en slags midtvejsstatus.
Ikke alle kunne høre, selv teknikeren Tommy spurtede rundt og skruede på lydknapper og mikrofoner. Flere med hørehandicap langt tilbage i salen udtrykte stor utilfredshed med nogle af talernes spinkle stemmer. Men det er jo ikke alle, der har en stemme, der er som en skærebrænder i en snehytte. Det blev heller ikke nemmere at følge med, når de utilfredse indbyrdes førte samtaler om, hvor svært det var at høre, hvad der blev sagt.
Noget af det, som jeg kunne høre, var, at der var nogenlunde politisk fodslag på ældreområdet blandt de otte repræsenterede partier i byrådet. Naturligvis var der detaljer i oplæggene og svarene, men generelt kan man sige: 1) Gladsaxe Kommune er en af de bedre for ældre borgere, 2) Ingen partier har lyst til at svinge sparekniven for alvor på ældreområdet.
Flere politikere konstaterede, at netop det brede samarbejde om ældreområdet på tværs af partierne i byrådet, var med til sørge for, at langt de fleste ældre og svækkede medborgere i kommunen kan leve et liv i værdighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top