Kæmpede forgæves for kirken
Bagsværd-Kirke-01-45-15.jpg
I byrådet var der ikke flertal for at bevare den gamle kirke. Foto: Kaj Bonne.
Privatperson ville have den gamle Bagsværd Kirke på Frilandsmuseet

Det lignede en umulig opgave. Og det var det.
Peter Franklin Würtz ville kæmpe til det sidste og håbede på en redning på selve målstregen. Opgaven var at få bevaret den gamle Bagsværd Kirke, der ellers skal rives ned i forbindelse med et stort byggeri på grunden ved den gamle Bagsværd Skole.
Drømmen var at bevare bygningen og bruge den som et lokalt samlingssted, men den løsning afvises af bygherren Calum, der gør opmærksom på, at de jo har investeret i området under den forudsætning, at bygningen skal væk. Skulle den bevares ville det i alvorlig grad påvirke økonomien.
-Vi har som sådan ikke noget imod, hvis nogen ville nedtage bygningen til genopførelse, men da nedrivningen i området er påbegyndt, er det næppe tidsmæssigt realistisk. Jeg beklager, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, skrev udviklingsdirektør Jesper Korsbæk fra Calum til Peter Franklin Würtz.

Næste løsning var så at få taget bygningen ned og genopført den på Frilandsmusset.
Men her blev udfaldet negavtivt.
-Jeg har kikket bygningen på stedet og drøftet sagen nøje med mine kollegaer på museet, og konkluderende bliver det et nej tak til Bagsværd kirke.
Et nej tak begrundet i at kirken aldersmæssigt ikke kan indgå i museets traditionelle samling. Her vil alene en landsby middelalderkirke original eller kopi være meningsfuld historisk, arkitektonisk og håndværksmæssigt.
Bagsværd kirke kan aldersmæssigt og arkitektonisk indgå i museets Stationsby. Men her vurdere vi at missionshuset (Tranbjerg, som vi har på hånden), har en mere almen historie at fortælle omkring stationsbymiljøet. Tranbjerg missionshus er ligeledes interiørmæssigt mere intakt og bedre afstemt proportionelt og arkitektonisk ift. museets Stationsby og stationsbyarkitekturen generelt.
Frilandsmuseet skal fortælle og vise det generelle, det brede billede af det åbne lands bygningskultur, og i den sammenhæng er det vores vurdering, at Bagværd kirke bliver for specifik.
Tak for indsatsen og interessen for Frilandsmuseet og for et inspirerende 100 meter parløb, skrev Niels Erik jensne fra museet..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top