FIG favner både bredde og top
John-Sørensen-FIG-51-15.jpg
Formanden for FIG, John Sørensen, er i dialog med kommunen efter at idrætsanalysen for Gladsaxe udkom i september i år. Foto: Foto: Kaj Bonne.
I øjeblikket ses der på, hvordan der skal arbejdes med idrætseliten og motionisterne i Gladsaxe

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) er en sammenslutning af 94 idrætsforeninger og deres i alt 16.500 medlemmer. Umiddelbart lyder det af mange medlemmer, men hvis man ser idrætsforeningernes samlede medlemstal i forhold til Gladsaxe Kommunes 67.000 indbyggere, så er det måske ikke så voldsomt. Og da slet ikke, når man ser på de landsdækkende idrætsorganisationer DGI og DIFs erklærede mål om, at i 2025 skal 50 % af borgerne være tilknyttet en forening og 75 % skal regelmæssigt dyrke idræt.
Betimeligt nok har Gladsaxe Kommune udarbejdet en analyse af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har drøftet analysen på sit møde den 8. september 2015, og det er startskuddet til en åben proces, hvor analysens indhold drøftes med interessenterne på området. Politisk arbejdes der frem mod et forslag til en udviklingsplan, der vil ligge klar i løbet af foråret.

Handlingsplan
FIG er Gladsaxes store idrætspolitiske spiller på området, og her har man allerede udarbejdet en handlingsplan, som man har præsenteret for forvaltningen og politikerne. I planen indgår også en elitestrategi. Og når FIG taler om elite i Gladsaxe, så er det en forening eller en idrætsudøver, der kæmper om det danske mesterskab.
– Når vi taler ungdom, så vil vi hellere tale om talentudvikling. Talenterne kan ende i eliten, og eliten har det med at trække bredden med sig, siger John Sørensen, formand for FIG.
– Vores foreninger står også over for en stor udfordring, fordi mange af nutidens motionister ikke er en del af foreningslivet. Motionisterne efterspørger en stor fleksibilitet i forhold til træningstider, som de færreste foreninger kan leve op til. Disse motionister er selvorganiserede, og de har en høj betalingsvillighed. Derfor prøver vi at se på, om der kan skaffes ledig kapacitet i de idrætssale, som skolerne ikke udnytter. Halkapaciteten er stor i sommerhalvåret – fra april til august. Vi forsøger at nytænke en foreningsstruktur, som kan tilbyde nye aktiviteter, siger John Sørensen.
Flere foreninger mangler halkapacitet. I idrætsanalysen nævnes også problemet med, at ikke alle er lige gode til at afmelde træningstid i bookingsystemet, så timerne kan bruges af en anden klub. FIG undersøger i øjeblikket, om det er muligt at få et bedre og mere brugervenligt bookingsystem.

Svært med de unge
De fleste idrætsforeninger kæmper en næsten umulig kamp med at fastholde gruppen af udøvere mellem 18 og 26 år: – Volleyballklubben er et eksempel på en forening som har haft held til at fastholde de unge. Vi skal nok i højere grad have tilbud til de unge som ikke har lyst til at være så seriøse med deres idræt, men stadig har lyst til at spille på hold uden at skulle træne to-tre gange om ugen. Mange af dem har svært ved at finde tid, fordi de skal studere og tjene penge samtidig med, påpeger John Sørensen.
FIG tæller med de meget store foreninger med flere tusinde medlemmer og mange ansatte og de helt små foreninger med 15-20 medlemmer. Men der skal være plads til alle foreninger, og der skal findes en fælles holdning som alle kan føle ejerskab for: – Noget af det, som vi taler meget om er, hvordan vi kan aktivere hele familien – far, mor og børn. Vi skal overveje, om ikke der er muligt at få far og mor til at dyrke idræt, mens de afleverer barnet til træning. IF Bytoften har haft en kolossal succes med fodboldfitness for kvinder.

Playmaker

For at være på forkant ønsker FIG at spille de lokale idrætsforeninger mere på banen i forhold til de positive værdier foreningerne kan bidrage med i Gladsaxe. FIG har foreslået kommunen, at der oprettes en ”playmaker”-stilling på idrætsområdet.
Hvis en sådan playmaker sættes i spil, så skal vedkommende blandt andet fungere som igangsætter i forhold til samarbejdet mellem skoler og foreninger; gennemføre klubudviklingssamtaler og klubudviklingsprojekter; udstede fritidspas til unge, hvor familiens økonomi er en barriere for de unges deltagelse i foreningslivet og endelig stå i spidsen for et korps af frivillige på idrætsområdet indbefattet de nuværende foreningsguider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top