annonce
Letbanen sendt til hjørne
Høringssvar udskyder letbanen til 2022

I forbindelse med høringen om den anlægslov, som Folketingen forventes at vedtage i starten af 2016 om etablering af Hovedstadens Letbane langs Ring 3, har ledningsejerne ønsket mere tid til at forberede strækningen til byggeriet af Hovedstadens Letbane. Derfor vil arbejdet med at flytte ledningerne først gå i gang, når udbudsrunden om, hvem der skal bygge letbanen, er færdigt i 2017. Det betyder i praksis, at letbanen først forventes på skinner i 2022. Til gengæld kan mere tid til plan-lægningen betyde, at arbejdet med at flytte ledninger kan ske sideløbende med etableringen af letbanen. Dermed forventes den samlede byggeperiode, hvor trafikken bliver
berørt, at blive kortere.
– Vi havde naturligvis håbet på at letbanen kunne åbne i 2021, men vi tager til efterretning, at led-ningsejerne har ønsket mere tid til deres arbejder. Vi ved af erfaring, at de store anlægsprojekter støder ind i udfordringer undervejs, og det væsentlige her er, at vi nu kan tage højde for det i plan-lægningen – på en hurtig og ordentlig måde. Derfor vil vores fokus nu være på, hvordan vi begræn-ser tidsforskydningen mest muligt, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst, der samtidig er næstformand i Hovedstadens Letbanes bestyrelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top