Nyt projekt for anbragte unge
Nyt-projekt-for-anbragte-unge.jpg
Heidie Graversen er formand for Foreningen Børns-Trivsel: - Siden jeg stiftede foreningen Børns-Trivsel i 2012 har jeg tænkt i forbyggende, tidlige og tværfaglige indsatser for at skabe mere omsorg og trivsel på børn og unge området. Jeg håber, at Projekt Unik kan spredes og blive udbredt i Danmark. Foto: Privat.
Projekt Unik hjælper dem til at klare daglige udfordringer og skabe et netværk

Mange tidligere og nuværende anbragte unge oplever, at overgangen fra at være anbragt og til et selvstændigt voksenliv, kan være meget udfordrende. Den unge har ikke nødvendigvis de personlige kompetencer og det sociale netværk, der gør, at de kan klare forandringen alene. De hænger ofte ”fast” i det offentlige system og har svært ved at komme videre i livet. Disse unge kan derfor have stor værdi af et efterværn og netværk, hvor de dels kan opleve et fællesskab med ligestillede og dels kan få hjælp til at opnå de kompetencer, det generelt kræver at leve et selvstændigt og uafhængigt voksenliv.
For at hjælpe de unge startedes Projekt Unik for 14 dage siden af Foreningen Børns-Trivsel i samarbejde med kommunerne Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Furesø.
Det overordnede mål går på at skabe håb og mønsterbrydere blandt sårbare og udsatte unge, som har oplevet sorg og svigt alt for tidligt i livet. Det at kunne få dem videre – klar til uddannelse, job, stærkere sociale kompetencer og et forbedret netværk.

Uddannelse og job
Projektet vil hjælpe de unge til selvhjælp, så de får en oplevelse af øget kvalitet i livet, forbedret evne til at kunne fungere i samfundet og bedre muligheder for at komme i uddannelse og arbejde.
Indholdet i Projekt Unik giver de unge værktøjer til at kunne klare livets mangesidede aspekter på bedst mulig måde ved at tilbyde et bredspektret forløb. De unge deltager i workshops med et nyt koncept ’Kunst & krop’ samt gruppeforløb og individuelle forløb. Projektet indeholder samtidig mentortræning, og en frivillig drevet økologisk café ’Café Unik’ i Frivilligcenter Herlev.
Projektet er for tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18-30 år og starter op 1. november 2015 til 31. december 2016. Der kan være 50 deltagere på holdet og er et gratis tilbud til kommuner og andre interesserede.
Foreningen Børns-Trivsel i Herlev har modtaget en stor satspulje fra Socialministeriet til Projekt Unik. Børns Trivsel er en NGO som har til formål at forebygge samt fremme trivsel og sundhed for børn, unge og deres familier.
– I dag stilles der mange diagnoser og udskrives alt for meget medicin, det er i min model af verden ikke hjælp, men symptombehandling, siger Heidie Graversen, formand for Foreningen Børns-Trivsel.
– Piller og medicin må aldrig stå alene og en effektiv og tværfaglig hjælp følger ikke altid med. Jeg hører rigtigt ofte at de unge ikke føler sig set og rummet, de er ensomme med lavt selvværd. Det at kunne møde dem i øjenhøjde, være med til skabe et større netværk for dem, og bidrage til at give de unge et helhedsorienteret perspektiv som der tilbydes i Projekt Unik, det var baggrunden for at foreningen Børns-Trivsel søgte satspuljemidlerne, siger Heidie Graversen.
Læs mere på www.boerns-trivsel.dk/projekt-unik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top